Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Marka
· Marketing

  Firma - model marketingu zintegrowanego  
.....> > Model marketingu zintegrowanego

marketing zintegrowany


Możemy wyróżnić następujące orientacje firm : produkcja - nacisk na technologię, produkt - akcent na wydajność, sprzedaż - wysiłek handlowców, marketing - klient. Każda z orientacji ma swoje plusy, ale podczas restrukturyzacji należy dążyć do nadawania firmie orientacji marketingowej.

Firma -> organizacja działań marketingowych

zgodnie z powyższym schematem, działania marketingowe w firmie rozpoczynamy od strategicznego spojrzenia na otoczenie marketingowe w branży, czyli analizy rynków : globalnego, regionalnego i lokalnego. Nawet gdy firma jest niewielka, z punktu widzenia interesów długofalowych, znajomość rynku globalnego jest konieczna. W przypadku działania na jednolitym rynku należy myśleć o produkcie globalnym, gdyż koszty wytworzenia produktu są wysokie jeżeli nie mogą być zamortyzowane na rynku globalnym.
planowanie marketingowe rozpoczynamy od rynku lokalnego. Zebrane informacje powinny ułatwić określenie celów marketingowych w postaci : wielkości sprzedaży, udziału w rynku oraz marży zysku. Planowe działania marketingowe stopniowo rozszerzamy na kolejne rynki.
cele marketingowego planu operacyjnego to : segmentacja rynku, pozycjonowanie produktów, dobór marketingu mix do każdego segmentu.
budowa planu marketingowego : luźny opis sytuacji na rynku, analiza sytuacji rynkowej : okazje i zagrożenia, silne i słabe punkty, rezultaty refleksji, cele operacyjne (segmentacja, pozycjonowanie produktów, marketing mix), plan działania : co?, kto?, kiedy?, budżet, przewidywane rezultaty, kontrola

Marketing mix -> działania w segmencie rynku

w kampanii reklamowej należy podkreślać cechy produktu decydujące o jego sukcesie handlowym na rynku bądź w segmencie, w długim okresie czasu; a czy zawierają one elementy nieracjonalne?
warto pomyśleć jaka jest najkorzystniejsza pozycja produktu na rynku w długim okresie czasu i ją zainstalować w umyśle klienta.
należy jasno komunikować przewagę konkurencyjną.
image produktu powinien być jasnym komunikatem do klienta.

Rynek -> globalny, regionalny, lokalny

Standaryzacja produktów - należy szukać jednolitych elementów na rynkubadaj rentowność rynkubądź pewnym, że lansowane korzyści produktu są zgodne z punktem widzenia klientapoznaj sposób w jaki potrzeby klienta wpływają na zakupy, czyli strukturę potrzeb klientarozpoznaj kluczowe elementy sukcesu na danym rynku

System informacji marketingowej ->
zbieranie i przetwarzanie informacji o kliencie i rynku

Oceń na jakie informacje istnieje zapotrzebowanie : raporty z kontaktów z klientami, informacje potrzebne do zwiększenia liczby segmentów, analiza konkurencyjna w każdym segmencieotoczenie generalne : technologiczne, rządoweotoczenie przemysłowe : klient, konkurencja, eksport • kontrola sprzedażybudżetlisty cenHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas