Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Badania rynku
· Pozycjonowanie
· Prognoza popytu
· Rynek
· Segmentacja

  Rynek - pozycjonowanie produktu  
Definicja

 
Pozycjonowanie produktu jest nowoczesną formą jego reklamy. Związane jest zarówno z marketingiem jak i strategią rozwoju firmy.
Pozycjonowanie jest wykreowaniem koncepcji produktu i jego wizerunku w celu pożądanego jego ulokowania w umyśle klienta.
Pożądanego przez firmę wizerunku produktu znaczy takiego, który skłania klienta do zakupu produktu. Zatem pozycjonowanie nie jest przekształcaniem produktu tylko kreowaniem jego wizerunku podyktowanego potrzebami klienta. Pewne elementy produktu możemy zmieniać ale z myślą by był w pożądany sposób postrzegany przez klienta.


Cele

 
Pozycjonowanie jest bliskie koncepcji wizerunku produktu i firmy, co oznacza sposób w jaki ludzie firmę postrzegają, jak widzą jej zalety w stosunku do konkurencji. Dlatego pozycjonowanie produktu często jest związane z kompleksową restrukturyzacja firmy i wyraża się w działaniach:
  • Zaprezentowanie możliwości przedsiębiorstwa
  • Zwiększenie wydajności
  • Przedstawieniu nowej koncepcji w całej firmie i związanym z nią organizacjom
  • Zapewnieniu właściwego wizerunku produktu i firmy w umysłach wybranej grupy klientów

Wyróżnienie

 
Pozycjonowanie powinno być związane z koncepcją segmentacji rynku i próbą wyróżniania produktu. Pozycjonując ofertę trzeba dokładnie zbadać potrzeby segmentu, w którym działamy, jak również ofertę konkurencji. Ofertę konkurencji badamy ponieważ w obecnych czasach chcąc skutecznie wylansować produkt musimy wyróżnić go od konkurencji. Należy być ostrożnym by to "wyróżnienie" produktu zostało zaakceptowane przez rynek. W związku z powyższym w kampaniach reklamowych pozycjonując produkt używamy więcej wyrażeń porównawczych niż pozytywnie go opisujących.


Jak kształtować pożądaną pozycję

 
-> Należy komunikować właściwą rzecz, właściwej osobie i we właściwym momencie.

-> Istotne jest wybranie haseł, nazw łatwo penetrującej umysł klienta.

-> Ważne jest powtarzanie w celu utrwalenia przekazywanego hasła.

-> Korzystnie jest jak się jest postrzeganym jako pierwszy przekazujący lansowana ideę.

-> Pamiętajmy, że nowe informacje muszą być w harmonii z aktualnym stanem umysłu klienta.

-> Warto stale mieć na uwadze, że ludzie postrzegają to co chcą widzieć


Realizm

 
Reklamując produkt musimy być realni. A jedyna realność, która się liczy, to ta obecna w umyśle klienta. Idea podstawowa podczas pozycjonowania produktu nie polega na tworzeniu czegoś nowego, innego, tylko na manipulowaniu tym co już istnieje w umyśle klienta.


Less is more

 
Bardzo ważne jest wyselekcjonowanie tylko tych informacji z materiału reklamowego, które maja największą szansę zadomowić się w umyśle klienta. Ważne jest by szukać rozwiązań nie wewnątrz produktu, nie w naszym umyśle, tylko w umyśle klienta. Czy to nam się podoba czy nie, w reklamie jak w polityce, "percepcja klienta jest realnością".


Pytania w procesie pozycjonowania produktu.

 
-> Jaką mamy aktualnie pozycje na rynku?

-> Jaką pozycję chcielibyśmy zająć?

-> Jaką strategię powinniśmy przyjąć?

-> Czy mamy dość pieniędzy?

-> Czy nasza reklama, wygląd firmy, wygląd pracowników odpowiadają lansowanej pozycji na rynku?


Błędy

 
-> Pozycjonowanie mało wiarygodne - większość klientów wątpi w przekazywany wizerunek produktu

-> Pozycjonowanie niepełne - przekazywana informacja, wizerunek, nie są jasne

-> Pozycjonowanie zbyt wąskie

-> Pozycjonowanie błędne - niespójność informacji, błąd w kreowanym wizerunku firmy


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas