Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj

Szukaj


Jak?
	czytać strony >>>Przewodnik

Eksport
Finanse
Księgowość
Management
Marketing
Pracownicy
Produkcja
Strategia
MSP
• • •

  Produkcja.  


> > Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją jest wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, wykładaną, w krajach wysoko rozwiniętych technologicznie, na uczelniach ekonomicznych. Ma na celu przystosowanie procesu produkcyjnego i towarzyszących mu służb do współczesnych warunków rynkowych.
Poniżej przypominam główne zagadnienia związane z zarządzaniem produkcją:


 • Zarządzanie technologią :
  R and D przyszłych technologiipozyskiwanie i wprowadzanie nowej technologiimiędzynarodowy transfer technologii.

 • Koncepcja produktu i procesu technologicznego :
  rozwój nowych produktówrozwój procesu produkcjidynamika ewolucji produktu i procesu technologicznego.

 • Określenie wielkości, lokalizacji i ustawienia linii produkcyjnej

 • Struktura organizacyjna produkcji :
  aspekt technicznyaspekt ludzki.

 • Zarządzanie wyposażeniem produkcyjnym :
  nowe zakupyserwiswymiana wyposażenia.

 • Prognozowanie popytu na wyroby
  podstawowe modeletechniki ilościowe.

 • Planowanie produkcji :
  z wykorzystaniem programów komputerowych.

 • Gospodarka magazynowa i planowanie potrzeb materiałowych

 • Zarządzanie jakościąHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas