Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Handlowiec - cechy
· Jak telefonować ?
· Lobbing
· Marketing - online
· MIX informacyjny
· Oferta
· Produkt - wstęp
· Produkt - cykl życia
· Sposoby promocji

  Marketing MIX - cykl życia produktu.  

Wstęp
   

Charakterystykę produktu przedstawię w jego podstawowych czterech fazach rozwoju: 

1. wprowadzenie na rynek
2. wzrost sprzedaży

3. dojrzałość

4. spadek sprzedaży

W fazie dojrzałości rozpoczyna się spadek wielkości sprzedaży, dlatego  jest ona często dzielona na dwa etapy: dojrzałość, charakteryzująca się lekkim wzrostem sprzedaży i dojrzałość nasycona, w której sprzedaż zaczyna maleć.


I. Wprowadzenie produktu na rynek
  

Wielkość sprzedaży
Generalnie słaba. Dla niektórych produktów jak: kostka rubika, niektóre lalki, może być dość znaczna.
Zysk Ujemny bądź niezauważalny.
Płynność finansowa Negatywna
Konkurencja Nieliczna
Klient Innowator- 2,5% > proces decyzji zakupu szybki, gdyż oparty na specjalnych źródłach informacji.
Duch awanturniczy, nastawiony na nowości, młody, dobrze sytuowany, o produkcie poinformowany ze źródeł nie komercjalnych.
Marketing Strategia oparta na rozwijaniu rynku.
Wydatki market.  Duże
Cele market.  Zaprezentowanie produktu.
Produkt Podstawowy
Cena Wysoka. Brak konkurencji umożliwia odzyskanie poniesionych kosztów.
Promocja Oparta na zaprezentowaniu produktu.
Dystrybucja Różnorodna


II. Wzrost sprzedaży
  

Wielkość sprzedaży
Szybki wzrost sprzedaży.
Zysk Maksymalny
Płynność finansowa Umiarkowana
Konkurencja Rośnie ilość konkurentów.
Klient Pierwsi klienci - 13,5% > 
Osoba respektowana w społeczeństwie, lider opinii, naśladowany przez innych, często młody, wysoki statut społeczny, źródło informacji komercyjne ( TV, radio, ... ) 
Marketing Strategia marketingowa oparta na coraz większej penetracji rynku.
Wydatki market.  Wysokie, jednak malejące.
Cele market.  Zaprezentowanie i utrwalenie marki produktu.
Produkt O podwyższonej jakości.
Cena Niewysoka i malejąca
Promocja Skierowana na promocje marki.
Dystrybucja Intensywna


III. Dojrzałość produktu
  

Wielkość sprzedaży
Stabilna. W pierwszym etapie powolny wzrost, a w drugim powolny spadek wielkości sprzedaży.
Zysk Wysoki ale spadający.
Płynność finansowa Wysoka
Konkurencja Duża ilość konkurentów.
Klient Typowi klienci - 68% > 
Statut socjalny średni, lubi kupować sprawdzone produkty, komercyjne źródło informacji o produkcie, raczej sceptyczny, motywowany do zakupu chęcią dorównania innym.
Marketing Strategia marketingowa oparta na utrzymaniu dotychczasowego udziału w rynku.
Wydatki market.  Malejące
Cele market.  Utrwalanie zaufania do marki.
Produkt Zróżnicowany, to znaczy o różnym wizerunku w oczach klienta, w zależności od segmentu rynku.
Cena Minimalna
Promocja Utrwalanie zaufania do marki.
Dystrybucja Intensywna


IV. Spadek sprzedaży
  

Wielkość sprzedaży
Malejąca
Zysk Bardzo słaby albo zerowy.
Płynność finansowa Słaba
Konkurencja Ilość konkurentów maleje.
Klient Klienci spóźnieni - 16% >
Tradycjonalista, niski status socjalny.
Marketing Strategia marketingowa oparta na wzroście produktywności jak również wejściu na inne, mniej nowatorskie rynki.
Wydatki market.  Niskie
Cele market.  Różne
Produkt Różne strategie postępowania w stosunku do produktu: 
• bez zmian,
• ponowne wylansowanie produktu,
• koncentracja na segmentach bardziej opłacalnych,
• podjęcie próby wyciśnięcia maksymalnego zysku z produktu,
• zmiana segmentu i repozycjonowanie produktu.
Cena Nie zmieniająca się z lekka tendencja wzrostową.
Promocja Reklama przypominająca o produkcie.
Dystrybucja Nastawienie się na najkorzystniejsze kanały dystrybucji.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas