Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Badania rynku
· Pozycjonowanie
· Prognoza popytu
· Rynek
· Segmentacja

  Rynek - segmentacja rynku  

Cel segmentacji

Segmentacja rynku polega na
jego podzieleniu na mniejsze części zwane segmentami, które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów względem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji firma musi wybrać segment, w którym chce sprzedawać swoje towary.

Głównym celem segmentacji jest
analiza struktury rynku, czyli potrzeb klientów, które rynek tworzą. Możemy wyróżnić rynki jednolite, pod względem struktury potrzeb i zróżnicowane. Skrajnie zróżnicowany rynek to taki, w którym każdy klient ma specyficzne potrzeby. Chcąc uniknąć kosztów związanych z "marketingiem na miarę" każdego klienta sprzedawcy starają się dzielić rynek na jednolite segmenty. Segment mogą tworzyć osoby o podobnym dochodzie bądź wieku, które mają zbliżone oczekiwania względem określonego produktu.

Drugim celem segmentacji jest
pozycjonowanie produktu, czyli nadanie mu, w odbiorze klientów, pewnych specyficznych atutów, wyróżniających produkt względem konkurentów i innych segmentów.

Błędy spotykane podczas segmentacji:

Identyfikacja segmentów

5 warunków właściwie przeprowadzonej segmentacji

 1. Odpowiedź rynku na te same działania marketingowe powinna być różna w każdym segmencie.
 2. Segment powinien dać się opisać w sposób umożliwiający przeprowadzenie skutecznej strategii marketingowej.
 3. Segment powinien dać się zmierzyć i opisać w formie liczb.
 4. Segment powinien być rentowny.
  W przypadku braku rentowności, można pomyśleć o połączeniu segmentów.
 5. Segment powinien być stabilny w czasie.
Ad 2 - Kryteria zakreślające i opisujące segment:

Te kryteria segmentacji są lepsze, które pozwolą precyzyjniej określić optymalną strategię marketingową dla każdego segmentu.

Ad 3 - Segment w liczbach

Po ustaleniu kryterium segmentacji należy określić ilu klientów lub ile przedsiębiorstw reprezentuje badany segment. W przypadku wyboru kryterium socjo-demograficznego można skorzystać z rocznika statystycznego. W przypadku kryterium psychologicznego należy przeprowadzić specjalistyczne badania marketingowe, na wybranej grupie, w celu określenia liczby potencjalnych klientów w segmencie.


Etapy segmentacji


 1. Identyfikacja obecności segmentu
 2. Opis segmentu
 3. Przewidywania wielkości sprzedaży w każdym segmencie
 4. Analiza konkurencji w każdym segmencie
 5. Opracowanie wstępne planu marketingu MIX dla każdego segmentu
 6. Prognoza udziału w rynku dla każdego segmentu
 7. Ocena przyszłych kosztów i zysku dla każdego segmentu
 8. Wybór rynku docelowego spośród segmentów.

Dla każdego segmentu menadżer powinien spróbować określić:Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas