Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj

Szukaj


Jak?
	czytać strony >>>Przewodnik

Eksport
Finanse
Księgowość
Management
Marketing
Pracownicy
Produkcja
Strategia
MSP
• • •

  Finanse.  
  • Kalkulacja projektów inwestycyjnych.
    W firmach zachodnich bardzo rozpowszechnione jest zarządzanie poprzez projekty inwestycyjne. Pracownik kalkuluje rentowność projektu, szacuje jego ryzyko, szuka dodatkowych źródeł finansowania projektu, opracowuje jego budżet, a po zakończeniu projekt rozlicza.
    Istnieje kilka metod kalkulacji rentowności projektu : metoda aktualizacjiczasu odzyskania zainwestowanego kapitałuwartości aktualnej nettowskaźnika rentowności. Często projekt wyliczamy dwoma metodami porównując wyniki.
  • Finansowanie przedsiębiorstwa
  • Analiza finansowa firmy
  • Planowanie finansowe przedsiębiorstwa : przewidywanie sprzedażypolityka budżetowa krótko, średnio i długoterminowazarządzanie środkami płynnymi.
  • Finanse międzynarodoweHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas