Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj

Szukaj

Jak?
	czytać strony >>>PrzewodnikEksport
Finanse
Księgowość
Management
Marketing
Pracownicy
Produkcja
Strategia
MSP
• • •

  Pracownicy.   • Planowanie zasobów ludzkich
  Opiera się na planach produkcji i planowaniu marketingowym. Duże firmy planują zapotrzebowanie na pracowników w perspektywie 1, 2 i 3 lat. Planowaniu towarzyszy ocena kompetencji pracowników, między innymi w celu określenia osób kluczowych dla firmy. W każdej firmie jest do 10% stanowisk strategicznych. Na każde z tych stanowisk trzeba wskazać 1 osobę, która może je objąć natychmiast i dwie do dodatkowego przeszkolenia. Bardzo istotne jest planowanie kariery pracowników. Opracowany program powinien uwzględniać : drogę karieryfeedback odnośnie wydajności pracownika i jego perspektywwspierać realne oczekiwania pracownikaprecyzować zakres odpowiedzialności pracownikadobierać osoby do stanowiskzachowywać ciągłość i elastyczność programu.

 • Rekrutacja pracowników
  Źródła zewnętrzne • źródła wewnętrzne to : akta pracownikówocena wydajnościpropozycje pracowników na tablicy w firmierekomendacje współpracowników listy stażoweplan przejmowania stanowisk strategicznychrezultaty szkoleńplany rotacji stanowiskplany kariery. Etapy rekrutacji : przyjęcie w firmietestrozmowa osobista w dziale kadrweryfikacja referencjiegzamin medycznyrozmowa z przełożonymdecyzja o zatrudnieniu.

 • Analiza i koncepcja stanowisk pracy
  Dwie zasady : analizujemy tylko stanowiska pracystanowiska takie jakie są nie takie jakie powinny być. ETAPY : dobre poznanie firmyidentyfikacja i grupowanie stanowiskprzygotowanie formularza do analizyzbieranie informacjiCEL badań : opis stanowiska, cech osobowości pracownika na dane stanowisko, określenie norm do kontroli wydajności na stanowisku.

 • Szkolenia
  W Japonii rocznie na osobę przypada 200 godzin szkolenia, w Niemczech 170. Kluczowe znaczenie ma trafność zdefiniowania tematu szkoleń oraz ocena ich rezultatów. Kiedy szkolimy ? : nowe prawo, technologiazmiana strategii firmywprowadzanie nowych produktówduża ilość odpadków lub wypadków w pracypolepszanie klimatu organizacyjnegowalka ze słabą motywacja pracowników.

 • Przemieszczanie pracowników i zarządzanie ich karierą
  Wszystkie działania w firmie są oceniane przez pracowników.

 • Ocena wydajności pracownika
  System powinien być obiektywny i oparty na rzetelnych instrumentach pomiarowych. Odbywa się w formie bezpośredniej rozmowy. W większości przypadków oceniającym jest bezpośredni przełożony. Rozmowy powinny odbywać się z częstotliwością od roku do 3 miesięcy. Żeby rozmowa była skuteczna, powinno ją cechować : moment rozmowy odpowiedni dla obu osóbnie powinno się kumulować problemów, poprzez zbyt rzadkie kontaktynależy się koncentrować na wydajności i nie dotykać osobowości pracownikarozmowę powinna cechować otwartośćnależy być nastawionym na wzrost efektów, szukać rozwiązań i nie być krytycznympodczas rozmowy trzeba określać cele i wskazywać środki ich realizacji.rozmowę powinna cechować planowość, przygotowanie, przyszła kontrola.

 • Wynagrodzenie pracownika
  Powinno być oparte na rzetelnej analizie stanowisk pracy. Powinno być w takiej relacji do rynku by przyciągać pracowników z zewnątrz i przytrzymać odchodzących. Istotny jest zarówno poziom płac jak i ich struktura w firmie. Zgodnie z nauką psychologii płaca nie jest zasadniczym czynnikiem motywacyjnym w pracy. Należy ją ustawić na poziomie gwarantującym godziwe życie. Dla ludzi istotniejszy jest rozwój osobowości, który praca powinna ułatwiać.

 • Korzyści socjalne
  Należy je traktować jako formę zarobku dla pracownika.

 • Strategia motywacji ludzi
  Trzy prawdy : ludzie są najważniejsi w firmieludźmi trudno się zarządzanie ma cudownych metod. Formy oddziaływania motywacyjnego na pracowników : zmiana stanowisk na bardziej twórczewspółudział w zarządzaniuzwiększanie zainteresowania pracownika rezultatami swojej pracywłasnościowy udział w firmieidentyfikowanie pracownika z firmą.
  Rezultaty dobrego zarządzania ludźmi : kompetencjesatysfakcjamotywacjawspółudziałpozytywne nastawienie.

  W obecnych czasach strategia firmy musi opierać się na duchu przedsiębiorczości pracowników. Pracownicy powinni mieć głęboką świadomość misji firmy, w której pracują. Powinni posiadać pełną swobodę inicjatywy, zachowywać się jak przedsiębiorcy swojego stanowiska pracy.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas