Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Marketing
· Badania rynku
· Pozycjonowanie
· Prognoza popytu
· Rynek
· Segmentacja

  Rynek - prognoza sprzedaży  

?
Kilka pojęć

Popyt na towary badanej firmy =
zapotrzebowanie rynku * udział firmy w danym rynku.

Wielkość sprzedaży badanej firmy zależy od:

Wyróżniamy sprzedaż

Warto zastanowić się nad relacjami pomiędzy tymi trzema rodzajami sprzedaży.

Elastyczność popytu na towar,
określa stopień w jakim poziom sprzedaży firmy reaguje na zmiany cen:

Warto znać optymalny poziom wydatków marketingowych firmy na danym rynku. Wydatki, które przekroczą ten poziom nie powodują wzrostu marży zysku firmy.

Podstawowe metody umożliwiające ocenę wielkości popytu na danym rynku:

?
Prognoza sprzedaży

Na początku spróbujcie określić profil Waszego klienta jak również aktualne tendencje rynkowe.
Posłużcie się regułą handlową, że 20% klientów reprezentuje 80% sprzedaży firmy.
Przykładowi klienci to - mężczyźni, wiek 20 - 30 lat, wykształceni, zarobki średnie.

Określcie teren Waszej sprzedaży. Opiszcie teren wykorzystując dostępną statystykę i źródła lokalne.

Wykonajcie listę i opis Waszych konkurentów, odwiedzajcie ich, analizujcie warunki sprzedaży, które oferują: położenie punktu sprzedaży, sposób prezentacji towarów, ilość klientów, godziny otwarcia, ceny, jakość produktów i usług, techniki reklamowe, pozycjonowanie firmy.

Spróbujcie określić przewidywaną wielkość sprzedaży, którą powinniście oprzeć na miesięcznej sprzedaży konkurenta, o zbliżonej wielkości firmy. Sprzedaż kalkulujcie na okres roku, zmniejszając jej wielkość o połowę, na okres kilku pierwszych miesięcy rozruchu firmy.

Postarajcie się określić Wasz udział w rynku, wyrażony liczbą klientów. By być bardziej realnym zmniejszcie wynik o 20%. Wykonajcie prognozę na poszczególne miesiące, uwzględniając zmiany na rynku.

Wasza prognoza sprzedaży powinna być wykorzystana w biznes planie. Sprawdzajcie Wasze przewidywania każdego miesiąca, porównując je z realną sprzedażą. W ten sposób przewidywania staną się coraz dokładniejsze.

Rozpoczynając działalność starajcie się umieścić firmę lepiej od konkurentów, oferujcie niższe ceny, przedłużone godziny otwarcia, lepszą jakość i najlepszą obsługę. Życzę powodzenia :-)Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas