Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

Konferencja "Strategia Polski na lata 2004-2015 po akcesji do Unii Europejskiej".Wystąpienia Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Rozpoczęcie i zakończenie konferencji.

Główne problemy polityki rozwoju kraju po akcesji do Unii Europejskiej.
wystąpienie prof. Zdzisława Sadowskiego

Rola technik informacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej w procesie integracji Polski z Unią Europejską.
wystąpienie prof. Andrzeja P. Wierzbickiego

Być albo nie być. Nauka w Polsce w latach 2004-2015.
wystąpienie prof. Leszka Kuźnickiego, Przewodniczącego Komitetu "Prognoz Polska 2000 Plus"

Strategia wejścia Polski do strefy euro.
wystąpienie prof. Andrzeja Stępniaka

Jak wykorzystać potencjalne nadwyżki podaży pracy, zwłaszcza młodzieży w interesie Polski i UE?
wystąpienie prof. Mieczysława Kabaja

Jak wykorzystać rozwój infrastruktury transportowej dla dynamizacji rozwoju kraju?
wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego

Czy gospodarka Polski może być konkurencyjna w UE i jakie drogi do tego prowadzą.
wystąpienie prof. Juliusza Kotyńskiego

Jak rozwiązać program cywilizacyjnego opóźnienia wsi polskiej w warunkach integracji z UE?.
Wystąpienie prof. Urszuli Płowieć

Czy i co Polska może wnieść w sferze społecznej i kulturowej do UE
wystąpienie prof. Andrzeja Sicińskiego

Najpilniejsze problemy do rozwiązania w latach 2004-2015 w systemie edukacji.
referat prof. Czesława Banacha i prof. Antoniego Rajkiewicza

Jakie są szanse polskich regionów w integrowanej Europie.
wystąpienie prof. Grzegorza Gorzelaka

Źródło: Serwis informacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas