Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Co czeka polski system bankowy.  
UE prawo • Unia walutowa
UE prawo • Podatki pośrednie
UE prawo • Podatki bezpośrednie
UE prawo • VAT, akcyza w UE
UE prawo • Subsydiarność


   Co czeka polski system bankowy

W podpisanym 16 grudnia 1991 r. Układzie Europejskim strona polska zobowiązała się do wprowadzenia następujących rozwiązań prawnych w dziedzinie finansów:

  1. zgodnie z zasadą traktowania narodowego, Polska powinna ułatwić podjęcie działalności osobom fizycznym i prawnym pochodzącym z państw członkowskich Wspólnot,
  2. należy korzystać z wszelkich niezbędnych środków w celu prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej, ochrony inwestorów, deponentów, zapewnienia spójności i stabilności systemu finansowego. Środki te nie mogą dyskryminować podmiotów zagranicznych,
  3. otwieranie nowych banków, oddziałów bądź przedstawicielstw może zależeć od spełnienia dodatkowych wymogów związanych z istniejącymi różnicami technicznymi, prawnymi lub ostrożnościowymi,
  4. bank centralny i inne instytucje publiczne realizujące politykę pieniężną lub kursową kraju zostały wyłączone z postanowień Układu Europejskiego,
  5. w trakcie trwania okresu przejściowego strona polska może nie wykonywać postanowień układu dotyczących zakładania przedsiębiorstw przez podmioty Wspólnot jeżeli w odniesieniu do systemu bankowego powołany zostanie argument: restrukturyzacji, problemów społecznych, groźby wyeliminowania podmiotów polskich bądź nowej dziedziny gospodarki. Jednak nowe regulacje nie mogą dyskryminować podmiotów zagranicznych już obecnych na rynku,
  6. należy stopniowo eliminować bariery i ograniczenia w zakresie płatności bieżących i przepływu kapitału,
  7. strona polska ma obowiązek zbliżenia ustawodawstwa w dziedzinie prawa bankowego, prawa spółek, rachunkowości, usług finansowych, zasad konkurencji i ochrony konsumenta,
  8. w zakresie polityki pieniężnej należy wprowadzić pełną wymienialność złotego oraz ujednolicić własną politykę pieniężną z obowiązującą polityką pieniężną w Europejskim Systemie Walutowym.

Organem powołanym do oceny realizacji postanowień zawartych w Układzie Europejskim jest Rada Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy ustalenie stanu faktycznego i prawnego osiągnięć Polski w procesie prowadzącym do systemu gospodarki rynkowej.

Źródło: Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej http://www.cie.gov.plHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas