Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Regulacje prawne w obszarze celnym UE.  


Podstawowa zasada jednolitego rynku Unii Europejskiej zapewnia swobodny przepływ towarów pomiędzy krajami Unii.

Unia Europejska jest obszarem, w którym są stosowane wspólne przepisy celne. Wynika to z faktu, iż podstawą działania Wspólnot Europejskich jest unia celna. Polska stając się członkiem Unii Europejskiej zostanie nią objęta.

Z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej nastąpi zniesienie celnej granicy lądowej między Polską a Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Ponadto zostanie wprowadzona obowiązująca obecnie w UE wspólna zewnętrzna taryfa celna. Na całym obszarze Wspólnoty będą zaś stosowane te same przepisy celne. Do najważniejszych regulacji prawnych w obszarze celnym zaliczyć należy:

  1. Rozporządzenie Rady Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
  2. Rozporządzenie Rady Nr 2545/93 z dnia 2 lipca 1993 r. wprowadzające Przepisy Wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks celny
  3. Rozporządzenie Rady Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające Wspólnotowy system zwolnień celnych
  4. Wspólnotowa Taryfa celna
  5. Konwencje i umowy międzynarodowe
  6. Regulacje wprowadzające środki pozataryfowe.

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas