Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Organizacje certyfikujące.  
UE normy • Cel normalizacji
UE normy • Dlaczego należy wdrażać systemy zarządzania jakością?
UE normy • Standardy zarządzania jakością
UE normy • Organizacje certyfikujące
UE normy • Znak CE


   Europejskie i międzynarodowe organizacje certyfikujące

IQNet - Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących (dawna EQNet)

Celem tej organizacji, do której należy również nasz kraj, jest wprowadzenie zasady wzajemnego uznawania oraz promocji certyfikatów wydanych przez jej członków. Członkowie IQNet działają w sektorze przemysłowym i usługowym, prowadzą certyfikację systemów jakości zgodnych z normami ISO 9000 oraz systemów zarządzania środowiskowego - zgodnych z normami ISO 14 000.

Dzięki udziałowi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w pracach tej organizacji każde polskie przedsiębiorstwo, które otrzyma certyfikat PCBC, otrzymuje też automatycznie certyfikat IQNet.

EAC - Europejska Akredytacja Jednostek Certyfikujących

Jej zadaniem jest koordynowanie polityki w zakresie badań i certyfikacji. Organizacja ta powstała w wyniku umowy między Komisją Europejską i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) oraz europejskimi organizacjami normalizacyjnymi (CEN/CENELEC).

EOTC - Europejska Organizacja ds. Badań i Certyfikacji

IAF - Międzynarodowe Forum ds. Akredytacji

PCBC otrzymało status członka tej organizacji 26 sierpnia 1996 roku.

EFQM - Europejska Fundacja Zarządzania przez Jakość

Członkostwo w tej organizacji Polska uzyskała 1 października 1996 roku.

ILAC - Międzynarodowa Współpraca w dziedzinie Akredytacji Laboratoriów

Polska podpisała memorandum w sprawie pełnoprawnego członkostwa 13 września 1996 roku.

EAL - Europejska Akredytacja Laboratoriów

PCBC uczestniczy w pracach tej organizacji, która zajmuje się przepisami o akredytacji i certyfikacji.

ISO- International Standards Organisation - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IEC - International Elektrotechnical Commission - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

CEN - European Committee for Standarization - Europejski Komitet Normalizacyjny

CENELEC - European Committee for Elektrotechnical Standarization - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki

ASTM - International Directory of Testing Laboratories - Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów

ETSI - European TelecomunicationsStandards Institute - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

Przydatne adresy:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
ul. Kłobucka 23 A
02-699 Warszawa
tel. (0 22) 647 07 22, 647 07 42
fax (0 22) 647 12 22

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 417,
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (0 58) 52 43 12, 52 38 41

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Oddział w Pile
ul. Śniadeckich 5
64-950 Piła
tel. (0 67) 12 36 96

Centrum Korespondencyjne Euro Info

Przedstawicielstwo w Gdańsku
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. / fax. (0 58) 301 01 12

Centrum Korespondencyjne Euro Info

ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
tel. (0 22) 625 13 19, 622 26 59, 625 24 66
fax (0 22) 625 12 90
e-mail: euroinfo@prix.cofund.org.pl
http://www.euroinfo.org.pl

Polski Komitet Normalizacyjny

siedziba: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
adres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1

Źródło: Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej http://www.cie.gov.plHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas