Zobacz 
	 teraz !
 
Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj

www.exporter.pl 

	 ... dodaj do ulubionych.
Powrót
Wyobraźnia
Jak czytać strony "Strategia"


Czytanie stron proponuję rozpocząć od strony strategia. Pozostałe strony w zaproponowanej kolejności. Życzę owocnej lektury.

Rynek
Firma
Rozwój
  M. Porter 2
MICHAEL PORTER wyróżnił pięć sił konkurencyjnych determinujących rentowność badanej gałęzi przemysłu.
Analiza rynku na podstawie modelu M. Portera daje dobry wgląd w sytuację konkurencyjną...
  Opracowanie strategii
Opracowywanie strategii firmy jest procesem intelektualnym i kreatywnym. Można powiedzieć, że opracowanie dobrej strategii jest SZTUKĄ...
  Misja przedsiębiorstwa
Misja określa generalny kierunek działania firmy, w który wpisują się działania podległych jednostek organizacyjnych. Misja firmy często wyjaśnia relacje łączące poszczególne jednostki strategiczne w firmie...
 
 
Bariery rynkowe
Bariera rynkowa określa, w strategii zarządzania firmą, przeszkodę utrudniającą rozruch firmy konkurencyjnej. Bariery stawia się w ramach walki firm o przewagę konkurencyjną na rynku...
 
Komunikacja w firmie
Otwarte komunikowanie celów firmy, jej misji i poszczególnych projektów rozwojowych wewnątrz firmy, klientom, prasie i finansistom, stanowi istotny element zarządzania współczesną firmą...
 
Wizja firmy
Zarządzanie poprzez wizję, będące nowoczesną formą kierowania firmą, polega na motywowaniu pracowników poprzez wskazanie im idealnego celu...
 
 
Przewaga strategiczna
Głównym celem strategii rozwoju firmy jest uzyskanie przewagi nad konkurencją, zwanej przewagą strategiczną lub przewagą konkurencyjną...
 
Kultura firmy
W krajach wysoko rozwiniętych przywiązuje się dużą wagę do kultury panującej w firmie ponieważ firmy, które osiągnęły sukces cechuje silna kultura przedsiębiorstwa....
 
Analiza portfelowa
Portfel oznacza zbiór wyodrębnionych "aktywności" firmy, czyli WYDZIELONYCH JEDNOSTEK STRATEGICZNYCH, nie prawnych, należących do jednego właściciela...
 
 
Strategia segmentacji
Podstawą segmentacji jest teza, że klienci maja różne oczekiwania podczas konsumowania tego samego produktu i można ich pogrupować według korzyści jakich oczekują ...
 
Kontrola w firmie
Mówiąc o systemie kontroli w firmie należy mieć na uwadze kontrolę osiąganego zysku...
 
Jednostka strategiczna
jest PODSTAWOWYM OGNIWEM W FIRMIE, dla którego opracowujemy strategię rozwoju...
 
 
Dynamika rynku
Zarówno procesy globalizacyjne jak i rewolucja technologiczna wymuszają powstawanie organizacji uczących się jak i podejmowanie ciągłych wyzwań adaptacyjnych ...
 
M. Porter 1
Model MICHAEL'a PORTERA jest analizą struktury potrzeb klienta z punktu widzenia producenta wyrobów. Zgodnie z łańcuchem wartości PORTERA analiza pozycji konkurencyjnej firmy powinna być oparta na ocenie wartości jaką firma oferuje klientowi...
 
Strategia funkcji
Zarządzanie strategiczne na poziomie funkcji oznacza, że zarządzanie poszczególnymi działami przebiega w HARMONII z planem strategicznym nadrzędnej jednostki strategicznej, a każdy pracownik postrzega tą zgodność jako znaczący element swojej pracy...
 
 
Łańcuch konsumpcji
Łańcuch konsumpcji to połączone działania klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb ...
 
Co analizować ?
na poziomie przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych jednostek strategicznych...
 
Kreatywność
pracowników w istotny sposób wspomaga rozwój firmy. Kreatywność polega na odpowiednim zintegrowaniu własnych umiejętności w celu zwrócenia ich na drogę dotychczas nieznaną i stworzeniu w ten sposób nowej wartości dla firmy...

** SWATCH **
Kreatywność na miarę nowego Millennium.
 

Reklama


Przejscie na górę strony.  Pytania lub komentarze do autora  1 strona