Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Management
· ZPC - łatwiej i efektywniej
· Pochodzenie oraz wady i zalety techniki ZPC
· Główne założenia zmodyfikowanej techniki ZPC
· Procedura zmodyfikowanej techniki zarządzania przez cele
· Algorytm ZPC w ZEW S.A.

  ZPC - łatwiej i efektywniej.  

Wprowadzenie


Przedsiębiorstwa pragnące odnieść sukces muszą rozszerzać swoje kompetencje w harmonii z ogólnymi kierunkami rozwoju działalności, tak aby prowadzić działalność z pozycji siły, a nie słabości.

Nawet jeśli firmy dobrze zdają sobie sprawę ze swych mocnych stron, mogą i ponoszą dotkliwe porażki, jeśli nie są gotowe, by sprostać wyzwaniom jutra. Przykładów znanych firm, które w porę nie podjęły trudnych, nierzadko dotkliwych zmian polegających na ponownym zdefiniowaniu swojej działalności i zbudowaniu organizacji bardziej skoncentrowanej na celu, bardziej elastycznej niż hierarchicznej - dostarczają praktyka i literatura.

Menedżerowie są świadkami i uczestnikami rewolucji organizacyjnej, żyją z nią na co dzień, często nie potrafiąc w pełni zdać sobie sprawy z zakresu i tempa zmian zachodzących w strukturach organizacyjnych, kulturze organizacji, procesach, a także w obszarze zarządzania ludzkimi kompetencjami i umiejętnościami, w delegowaniu uprawnień, uczestnictwie i przywództwie.

Mimo oczywistej różnorodności polskich przedsiębiorstw, każde z nich by być efektywnie zarządzane, powinno czerpać i adaptować wzory od tych, którzy znajdują recepty na skuteczną rywalizację i płynną adaptację organizacji do zmieniających się warunków otoczenia ( zarówno zewnętrznego - co dla większości menedżerów wydaje się oczywiste, ale także wewnętrznego, zamkniętego w progach firmy ).
Ale czy tak jest w rzeczywistości?

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się miriady nowych koncepcji, technik i metod zarządzania.m.in.; TQM ( Total Quality Management), Reengineering, Lean Management, Outsourcing, Kaizen oraz kilkanaście metod i technik zarządzania, m.in. technika Zarządzania Przez Cele ( ZPC ) - Management By Objectives (MBO).

Nie ma tajemnej formuły do jednoznacznego rozstrzygania, która koncepcja jest najlepsza. Nie powinno się, mimo wywieranego nacisku przez niektórych autorów chcących forsować krótkotrwałe "mody" na koncepcje zarządzania - ani zbyt pochopnie je gloryfikować, ani także odsuwać metody i techniki klasyczne w niebyt przeszłości.

Właśnie dynamika zmian ma kluczowe znaczenie dla nieustannej weryfikacji systemów zarządzania i wywołuje szczególne zapotrzebowanie na zwerbowanie wszystkich członków organizacji w realizację jej celów strategicznych, poprzez nieustanne generowanie adekwatnych celów operacyjnych.

Powstają zupełnie nowe potrzeby i uwarunkowania dla stymulowania odmiennych zachowań członków organizacji w ramach klasycznych metod zarządzania.

Kto potrafi umiejętnie skojarzyć cele organizacji z indywidualnymi celami każdego zatrudnionego w niej pracownika, uzyska trwałą przewagę konkurencyjną zapewniającą sukces organizacji.

Cele artykułów ( prezentacji):Forma prezentacji:


Cykl 4 - 5 artykułów obejmujących:

Autor: Mgr inż. Roman S. Nowak
Dyrektor ds. handlowych "Zakłady Elektrod Węglowych S.A" w Raciborzu.
Doktorant Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas