Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Kontrakt
« Eksport
· Incoterms
· Kalkulacja ceny w eksporcie
· Kontrakt
· Kontrakt - no problem!
· Wstęp
· Kredyt dostawcy i kredyt dla nabywcy
· Ubezpieczenia kredytów eksportowych
· Korzyści z ubezpieczenia kredytów finansujących eksport
· Negocjacje
· Płatności »
· Prawo »
· Ryzyko kursowe
· Ryzyko w h.z.  »

  Kredyt dostawcy i kredyt dla nabywcy.  

Kredyt dostawcy

Jest to najbardziej tradycyjna forma kredytowania kontrahenta zagranicznego przez eksportera, który udzielając kredytu kupieckiego świadomie godzi się na odroczenie zapłaty za dostarczony towar czy zrealizowaną usługę.
Kredyt dostawcy jest kredytem bankowym udzielanym dostawcy (eksporterowi), który z kolei - w formie odroczonej zapłaty udziela kredytu kontrahentowi zagranicznemu. Kredyt dostawcy jest ściśle powiązany z kontraktem między eksporterem a importerem. Negocjacje mają więc charakter dwustronny:

Finansowanie transakcji kredytem dostawcy przebiega w następujących etapach:

 1. Zawarcie kontraktu
  eksporter - importer.
 2. Umowa kredytowa
  eksporter - bank eksportera.
 3. Wysyłka towaru lub realizacja usługi.
 4. Ciągnienie z kredytu (wg planu lub przez dyskonto weksla)
  eksporter - bank eksportera.
 5. Płatność za wyeksportowane towary lub zrealizowane usługi
  importer - eksporter.
 6. Wykup weksla przez eksportera (spłata kredytu)
  eksporter - bank eksportera.

Źródło: Biuletyn informacyjny KUKE S.A.


Kredyt dla nabywcy

Jest to coraz częściej stosowana w krajach o rozwiniętej gospodarce forma finansowania eksportu. Jest to kredyt celowy udostępniany bezpośrednio kontrahentowi zagranicznemu bądź jego bankowi z przeznaczeniem na finansowanie konkretnego projektu eksportowego przez bank krajowy lub zagraniczny bądź inną instytucję finansującą eksport.
Kredyt dla nabywcy stanowi dogodną formę finansowania sprzedaży bez angażowania środków własnych eksportera. Ta forma finansowania eksportu umożliwia eksporterowi natychmiastowe otrzymanie należności za dostarczony towar czy zrealizowaną usługę po przedłożeniu w banku dokumentów potwierdzających, iż całość lub część kontraktu została zrealizowana.
Przy tej formie kredytu ciężar ryzyka braku spłaty kredytu zostaje przeniesiony z eksportera na bank lub inną instytucję finansującą kontrakt eksportowy.Finansowanie transakcji kredytem dla nabywcy przebiega następująco

 1. Umowa kredytowa
  bank eksportera - bank importera lub importer.
 2. Zawarcie kontraktu handlowego
  eksporter - importer.
 3. Wysyłka towaru lub realizacja usługi
  eksporter - importer.
 4. Wypłata należności za wysyłkę towaru lub zrealizowanie usługi
  bank eksportera - eksporter.
 5. Spłata kredytu
  bank importera, importer - bank eksportera.

Źródło: Biulety informacyjny KUKE S.A. z czerwca 1995 r.

Kredyt dla nabywcy jest kredytem bankowym, jednak w tym przypadku bank eksportera finansuje bezpośrednio importera lub jego bank - przy czym udzielony kredyt jest przeznaczony na zakup polskich towarów.
Korzystne dla eksportera w wyżej wymienionym kredycie jest to, iż nie blokuje on środków finansowych - dłużnikiem banku staje się importer lub jego bank. Eksporter prowadzi z nabywcą wyłącznie negocjacje handlowe, zaś warunki finansowania transakcji uzgadnia z importerem / bankiem jedynie bank - kredytodawca. Środki kredytu przeznaczone dla zagranicznego kredytobiorcy trafiają bezpośrednio do krajowego eksportera, który otrzymuje pieniądze od banku kredytodawcy po każdej zrealizowanej zgodnie z kontraktem i udokumentowanej wysyłce towaru lub wykonanej usłudze.


Autor: Wojciech SukiennikHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas