Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Strategia
« Promocja eksportu
· Rozpoczęcie
· Wystąpienie 1
· Wystąpienie 2
· Wystąpienie 3
· Wystąpienie 4
· Wystąpienie 5
· Wystąpienie 6
· Wystąpienie 7
· Wystąpienie 8
· Wystąpienie 9
· Zakończenie
· Wywiad 1
· Wywiad 2

  Strategia Rozwoju Polski.  
Wystąpienia uczestników konferencji "Strategia Rozwoju Polski u Progu XXI wieku", która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 18-19 kwietnia 2001Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Rozpoczęcie konferencji.

Priorytety strategii długookresowej.
Wystąpienie przewodniczącego Komitetu Prognoz "Polska 2000+", prof. Leszka Kuźnickiego.

Strategiczne kierunki działań w gospodarce.
Wystąpienie zastępcy przewodniczącego Komitetu Prognoz 2000+, prof. Zdzisława Sadowskiego.

Demograficzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
Wystąpienie zastępcy przewodniczącego Komitetu Prognoz 2000+, prof. Jerzego Holzera.

Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy.
Wystąpienie członka Komitetu Prognoz PAN, prof. Andrzeja Koźmińskiego.

Wystąpienie kierownika rządowego Centrum Studiów Strategicznych, ministra Jerzego Kropiwnickiego.

Polska w obliczu wyzwań globalnych.
Wystąpienie prof. Antoniego Kuklińskiego.

Jak zapewnić wysokie tempo wzrostu.
Wystąpienie prof. Jerzego Kleera.

Jak zwiększyć proeksportowe nastawienie polskiej gospodarki.
Wystąpienie prof. Urszuli Płowieć.

Jak walczyć z ubóstwem i bezrobociem.
Wystąpienie prof. Mieczysława Kabaja.

Fragment wywiadu związany z konferencją.
Wywiad z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim przeprowadziło radio RMF - 18 kwietnia 2001 r.

Fragment wywiadu związany z konferencją.
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wziął udział w programie TVP "Gość Jedynki" - 20 kwietnia 2001 r.

Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Zakończenie konferencji.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas