Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
« Kooperanci
· Kontrakt
· Ryzyko w handlu zagranicznym
· Dokumenty w kontrakcie eksportowym
· Realizacja płatności bankowych
· Inne produkty bankowe

  Płatności bankowe.  
Płatność z góry, przedpłata Polecenie wypłaty w rachunku otwartym Inkaso dokumentów Akredytywa dokumentowaPłatność z góry, przedpłata

Eksporter otrzymuje pieniądze przed wysyłka towaru. Forma stosowana gdy kupujący nie może przedstawić referencji kredytowych. Kupujący wydaje bankowi dyspozycje zapłaty za zakontraktowany towar.Polecenie wypłaty w rachunku otwartym

Importer otrzymuje towar na 30, 60, 90, dni przed upływem terminu płatności. Forma stosowana gdy relacje kupującego i sprzedającego są ustabilizowane. W przypadku niezapłacenia faktury, eksporterowi pozostaje arbitraż, procedura droga, długotrwała i o wątpliwym pozytywnym rezultacie końcowym.

Polecenia wypłaty są to SWIFT-owe polecenia, skierowane do banku zagranicznego, bezwarunkowego wypłacenia wskazanemu beneficjantowi określonej w zleceniu kwoty w walucie obcej, w dacie waluty zdefiniowanej w treści zlecenia. Operacje zazwyczaj przebiegają na rachunkach bankowych, rzadziej poprzez doręczenie czeku.Inkaso dokumentów

Eksporter wydaje polecenie bankowi zagranicznemu, za pośrednictwem własnego banku, wydania powierzonych mu dokumentów handlowych w zamian za zapłatę sumy kontraktowej, lub zabezpieczenie zapłaty w przyszłości np. poprzez akceptację traty. Wydanie dokumentów może również nastąpić w zamian za złożenie weksla własnego, lub przedstawienie gwarancji bankowej. Wyróżniamy inkasa dokumentowe typu D/P (documents against payment) i typu D/A (documents against acceptance). Są również inkasa gwarantowane i inkasa pocztą kapitańską.
Inkaso dokumentów jest bezpieczniejsze niż polecenie wypłaty, a tańsze i prostsze niż akredytywa. W przeciwieństwie do akredytywy bank nie angażuje własnych środków pieniężnych, jedynie wykonuje instrukcje zleceniodawcy. Płatność jest przekazywana bezpośrednio pomiędzy bankami lub za pośrednictwem banku korespondenta.Akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa jest instrumentem płatniczym, w ramach którego bank, działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami importera, zobowiązuje się we własnym imieniu, że jeżeli eksporter spełni wszystkie przewidziane w jej treści warunki, to bank:
  • dokona wypłaty beneficjentowi lub na jego zlecenie osobie trzeciej określonej kwoty pieniężnej albo zaakceptuje lub skupi weksle wystawione przez beneficjenta, albo
  • do upoważnienia innego banku do dokonania zapłaty lub akceptowania/skupu weksli, albo
  • do upoważnienia innego banku do negocjowania dokumentów, pod warunkiem stwierdzenia ich zgodności z warunkami akredytywy.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas