Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
« Kooperanci
· Kontrakt
· Ryzyko w handlu zagranicznym
· Dokumenty w kontrakcie eksportowym
· Realizacja płatności bankowych
· Inne produkty bankowe

  Ryzyko w handlu zagranicznym.  

Ryzyko polityczne

Na rynku międzynarodowym spotykamy dwa kryteria oceny ryzyka jakie niesie z sobą prowadzenie interesów za granicą:

 1. Metoda tradycyjna
  Polega ona na określeniu indeksu BERI - Business Environnement Risk Index, opartego na ocenie państw według15 kryteriów, lub określeniu indeksu PRI - Political Risk Index, analizującego 10 kryteriów ryzyka politycznego:
  • uzależnienie od dużych sił,
  • negatywne wpływy politycznych sił regionalnych,
  • silne podziały polityczne i silne ugrupowania lub frakcje polityczne,
  • podziały językowe, etniczne i religijne,
  • stosowanie przez rząd represji w celu utrzymania władzy,
  • relacje zagraniczne, nacjonalizm,
  • sytuacja socjalna, gęstość zaludnienia, poziom życia,
  • stopień zorganizowania i siła organizacji skrajnie lewicowych.
 2. Metoda dynamiczna
  Polega ona na analizie badanego rynku; określeniu kilku wariantów, które mogą się wydarzyć w przyszłości; obliczeniu rentowności kilku projektów, zgodnie z przyjętymi scenariuszami, wyborze optymalnego projektu.


Instrumenty ochronne


Rodzaj ryzyka

    Natura ryzyka

    Instrumenty ochronne

Polityczne
Środki nadzwyczajne lub dyskryminujące podjęte przez rząd [np. nacjonalizacja].

Wydarzenia polityczne takie jak wojna, rewolucja, utrata suwerenności i inne uniemożliwiające spłacenie kontraktu.

Gwarancje instytucji państwowych - KUKE.
Akredytywa dokumentowa, nieodwołalna i potwierdzona.
Skup wierzytelności w trybie Forfaitingu.
Płatności
Niewypłacalność kraju.

Odmowa zapłaty.

Brak możliwości dokonania transferu dewiz.

Ubezpieczenie kredytu.
Akredytywa dokumentowa, nieodwołalna i potwierdzona.
Skup wierzytelności w trybie Forfaitingu.
Monetarne
Fluktuacja, niepewność kursu waluty danego państwa.

Operacje terminowe na dewizach typu Forward.
Sprzedaż wierzytelności w dewizach.
SWAP i kompensacja w formie zapisów księgowych.
Handlowe
Niewypłacalność bądź odrzucenie płatności firmy lub instytucji gwarantującej zapłatę.

Bankructwo firmy.

Ubezpieczenie.
Akredytywa dokumentowa, nieodwołalna i potwierdzona.
Eksport na skład konsygnacyjny.
Gwarancja banku -1 klasy.
Kontraktowe
Odmowa przyjęcia towaru.
Jednostronne zerwanie kontraktu.
Ubezpieczenie.
Akredytywa dokumentowa, nieodwołalna i potwierdzona.
Płatność z góry, przed wejściem kontraktu w życie.
Inne
Utrata towaru.
Pożar, zniszczenie, klęska żywiołowa, ...
Ubezpieczenie.
Wykorzystanie i przestrzeganie INCOTERMS.
Prawne
Interpretacja konwencji handlowych.
Brak możliwości przestrzegania przepisów celnych.
Inne
Dobre przygotowanie kontraktu.
Dokładna analiza prawa i przepisów.
Sporządzanie załączników z wszelkich uzgodnień.
Odwoływanie się do norm międzynarodowych.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas