Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Kraje Unii Europejskiej  


   Powierzchnia i ludność

Ludność państw Unii Europejskiej, tworzących Jednolity Rynek, wynosi 376 mln. Unia Europejska wytwarza 25% produkcji przemysłowej świata. PKB krajów członkowskich jest szacowany na 8 bilionów euro. Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca Jednolitego Rynku wynosi ok. 21.300 euro, podczas gdy w Polsce około 3.700 euro, a w USA sięgała 32.000 euro.

2000 rok
Kraj Powierzchnia Liczba ludzi
2000
tys. km2 tysiące
UE-15 3 192,8 375 968
Belgia 30,5 10 239
Dania 43,1 5 330
Niemcy 357,0 82 165
Grecja 131,6 10 546
Hiszpania 504,8 39 442
Francja 544,0 58 747
Irlandia 70,3 3 775
Włochy 301,3 57 680
Luksemburg 2,6 436
Holandia 41,0 15 864
Austria 83,9 8 092
Portugalia 91,9 9 998
Finlandia 338,1 5 171
Szwecja 410,9 8 861
W.Brytania 241,8 59 623

Źródło: Eurostat

 

   Wartość PKB krajów UE-15 i nowoprzyjętych

1999 rok
Kraje Wartość PKB
(mld euro)
Udział w PKB UE
(%)
Zmiany PKB
(%)
1995 1999 1995 1999 99 / 98 99 / 95
UE-15 Austria 180,2 196,2 2,7 2,5 2,3 2,1
Belgia 210,9 233,2 3,2 2,9 2,5 2,4
Dania 137,8 163,2 2,1 2,0 1,6 2,4
Finlandia 98,9 120,8 1,5 1,5 3,5 4,7
Francja 1 188,1 1 344,4 18,1 16,9 2,9 2,2
Grecja 89,9 117,4 1,4 1,5 3,5 3,2
Hiszpania 446,9 559,4 6,8 7,0 3,7 3,4
Holandia 317,3 369,5 4,8 4,6 3,6 3,5
Irlandia 50,3 84,9 0,8 1,1 8,3 8,9
Luksemburg 14,0 18,1 0,2 0,2 7,5 5,7
Niemcy 1 880,2 1 982,3 28,6 24,9 1,5 1,5
Portugalia 82,1 104,1 1,2 1,3 2,9 3,3
Szwecja 183,6 223,9 2,8 2,8 3,8 2,5
W.Brytania 859,7 1 350,9 13,1 17,0 2,1 2,6
Włochy 839,0 1 099,1 12,8 13,8 1,4 1,4
  UE-15 6 579,0 7 967,4 100,0 100,0 2,3 2,3U
E
|
10
Bułgaria 10,0 11,6 0,2 0,1 2,4 -1,8
Czechy 39,8 49,8 0,6 0,6 -0,2 1,4
Estonia 2,7 4,8 0,0 0,1 -1,1 4,4
Litwa 4,6 10,0 0,1 0,1 -4,1 3,2
Łotwa 3,4 5,7 0,1 0,1 0,1 3,0
Polska 96,6 144,7 1,5 1,8 4,1 5,7
Rumunia 27,1 31,9 0,4 0,4 -3,2 -0,9
Słowacja 13,3 17,7 0,2 0,2 1,9 5,2
Słowenia 14,3 18,7 0,2 0,2 4,9 4,2
Węgry 34,1 45,4 0,5 0,6 4,5 3,3
Cypr 6,8 8,5 0,1 0,1 4,5 3,2
Malta 2,5 3,4 0,0 0,0 4,6 4,2
Turcja 129,6 173,0 2,0 2,2 -5,0 3,0
Wybrane kraje Norwegia 112,1 143,5 1,7 1,8 0,9 2,5
Szwajcaria 235,1 243,2 3,6 3,1 1,7 1,2
USA 5 657,9 8 684,9 86,0 109,0 4,2 4,2
Japonia 3 928,2 4 081,4 59,7 51,2 0,2 1,1

Źródło: Eurostat

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas