Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
· Exporter.pl
· Misja Exportera
· Usługi
· Przewodnik
· Copyright
· Recenzje
· BizBlog
· Eksperci
· Index firm

  Firmy prezentowane w Exporterze  

Strony: 1 , to jest 1 strona z 1


-> Artykuly

Szultka Sport & Fitness Equipment

  Więcej » » »
Adres: ul. Derdowskiego 5, 89-632 Brusy,  , Tel: (+48 52) 398 23 38, Fax: (+48 52) 398 23 38, Kontakt: Właściciel Stanisław Szultka, www: http://www.szultka.com.pl/, Email: " + linktext + "") //-->">
-> Handel zagraniczny

Taiwan Trade Center Warsaw

   Więcej » » »
Adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska, Tel: 606 02 90, Fax: 606 02 92, Kontakt:   Marta Gos, www: http://www.cetra.org.tw/, Email: ttc.warsaw@it.com.pl
-> Handel zagraniczny

Intercredit Warszawa

   Więcej » » »
Adres: ul. Mokotowska 49, 00-950 Warszawa, Polska, Tel: (22) 660 04 07, Fax: (22) 660 03 89, Kontakt: Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Pan Jacek Tulczyjew, www: http://www.coface.pl/, Email: sale@intercredit.pl
-> Konsulting

Orgmasz. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

   Więcej » » »
Adres: ul. Żelazna 87,   Warszawa, Polska, Tel: 654-60-61, Fax: 620-43-60, Kontakt:      , www: http://www.orgmasz.waw.pl/, Email: instytut@orgmasz.waw.pl
-> Konsulting

Andrzej Gomoliszewski - konsultant z Argentyny

z Argentyny oferuje usługi biurowe i handlowe dla polskich firm w następujących dziedzinach:  Więcej » » »
Adres: 30 de Setiembre 4842,   (1846) Adrogue, prov. de Buenos Aires Argentyna, Argentyna, Tel:  , Fax: 0054 11 4269-7697, Kontakt:   Pan inż. Andrzej F. Gomoliszewski, www:  , Email: pollatina@millicom.com.ar
-> Konsulting

Trade Council of Iceland

   Więcej » » »
Adres: ul. Waryńskiego 3/38, 00-645 Warszawa, Polska, Tel: 825 46 88, Fax: 825 46 88, Kontakt: Konsultant ds. Marketingu Pan Marcin Mak, www: http://www.icetrade.is/, Email: icetrade.poland@pro.onet.pl
-> Konsulting

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

   Więcej » » »
Adres: ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa, Polska, Tel: 693-47-67, Fax: 693-45-57, Kontakt:      , www: http://www.ikchz.warszawa.pl, Email:  
-> Rzad

Centrum Korespondencyjne Euro Info

   Więcej » » »
Adres: ul. Nowy Swiat 6/12, 00 400 Warszawa, Polska, Tel: 625 13 19, Fax: 625 12 90, Kontakt:      , www: http://www.cofund.org.pl/euroinfo/index.html, Email: euroinfo@pirx.cofund.org.pl
-> Rzad

Ministerstwo Gospodarki

   Więcej » » »
Adres: Pl. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa, Polska, Tel: 628 39 88 0 22 693-50-00 0 22 693-50-00, Fax: 625 51 59 0 22 628-68-08, 625-52-94, Kontakt:      , www: http://www.mg.gov.pl/, Email: sekrmg@mg.gov.pl
-> Rzad

Komitet Integracji Europejskiej

   Więcej » » »
Adres: Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa, Polska, Tel:  , Fax:  , Kontakt:      , www: http://www.ukie.gov.pl/index.htm, Email: cie@mail.ukie.gov.pl
-> Rzad

Krajowa Izba Gospodarcza

   Więcej » » »
Adres: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, Polska, Tel: 630 96 00, Fax: 827 46 73, Kontakt:      , www: http://www.kig.pl/, Email:  
-> Rzad

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundusz Współpracy jest polską fundacją typu "non-profit", założoną w 1990 roku. Fundusz Współpracy tworzy i wdraża programy rozwojowe, finansowane ze źródeł rządowej i pozarządowej pomocy zagranicznej.  Więcej » » »
Adres: ul. Górnośląska 4A, 00 444 Warszawa, Polska, Tel: 6228464, Fax: 6227212, Kontakt:      , www: http://www.cofund.org.pl/, Email: cofund@cofund.org.pl
-> Rzad

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgodnie z jej Statutem, jest: "... tworzenie warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako ważnego elementu gospodarki polskiej"  Więcej » » »
Adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, Polska, Tel: 432 80 80, Fax: 432 86 20, Kontakt:      , www: http://www.parp.gov.pl/, Email: biuro@parp.gov.pl
-> Rzad

KSU

Krajowy System Usług jest, działającą od 1996 r., ogólnopolską siecią ośrodków świadczących usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Więcej » » »
Adres: Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, Polska, Tel: 699-70-44, Fax: 699-70-46, Kontakt:      , www: http://www.uslugi-ksu-bin.pol.pl/, Email:  
-> Rzad

Towarzystwo Wspierania Gospodarki

TWG powstało w marcu 1994 r. z inicjatywy rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec oraz 4 przygranicznych województw i niemieckich krajów związkowych. Podstawę utworzenia Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki stanowiło postanowienie Polsko - Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 7 lipca 1992 r. Ze strony polskiej akcjonariuszem jest Skarb Państwa.  Więcej » » »
Adres: ul. Kobylogórska 68, 66-400 Gorzów Wlkp., Polska, Tel: (0 95) 720 83 40, Fax: (0 95) 720 83 41, Kontakt:      , www: http://www.twg.pl/, Email: twg@twg.pl
-> Rzad

Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa

Ogólnopolska baza adresowa Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa.  Więcej » » »
Adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Polska, Tel: 623 15 15, Fax: 628 93 87, Kontakt:      , www: http://www.fapa.com.pl/, Email: fapa@fapa.com.pl
-> Rzad

Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego

Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego JETRO (ang. Japan External Trade Organization) powstał w roku 1958 jako organizacja państwowa Rządu Japońskiego, mająca działać na rzecz równowagi w japońskiej wymianie handlowej z innymi krajami świata.  Więcej » » »
Adres: ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska, Tel: 630-85-08, Fax: 630-85-12, Kontakt:      , www: http://www.jetro.pl/, Email: jetro@jetro.pl
-> Rzad

Europejskie Centrum Transferu Innowacji

Celem nadrzędnym tworzenia Europejskiego Centrum Transferu Innowacji jest wdrożenie programu innowacji z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw.  Więcej » » »
Adres: ul. 30-Stycznia 1, 83-110 Tczew, Polska, Tel: (069) 31 69 50, Fax: (069) 31 40 04, Kontakt:      , www:  , Email: ecti@wpomorskie.com.pl
-> Rzad

Fundacja "Teraz Polska"

   Więcej » » »
Adres: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,  , Tel:  , Fax:  , Kontakt:      , www: http://www.terazpolska.pl/, Email: fundacja@terazpolska.pl
-> Rzad

Agencja Rozwoju Przemysłu

   Więcej » » »
Adres: ul. Wspólna 4, 00-926 Warszawa, Polska, Tel: 621 65 70, Fax: 661 63 10, Kontakt:      , www: http://www.arp.com.pl/, Email: arpsa@arp.com.pl
-> Uczelnie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   Więcej » » »
Adres: al. Niepodległości 164 Gmach F pok. 318, 02-554 Warszawa, Polska, Tel: tel. 848-50-61 lub 849-12-51 wew. 234, 332, 333, Fax: 849 53 12, Kontakt: Kierownik prof. dr hab. Marcin K. Nowakowski, www: http://www.sgh.waw.pl/, Email: webmaster@sgh.waw.pl
-> Uczelnie

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

   Więcej » » »
Adres: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Polska, Tel: (071) 368-01-00, Fax: (071) 367-27-78, Kontakt:      , www: http://www.ae.wroc.pl/, Email: www@alpha.ok.ae.wroc.pl www@alpha.ok.ae.wroc.pl
-> Uczelnie

Uniwersytet Gdański

   Więcej » » »
Adres: ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Polska, Tel: (0 58) 51 58 82, Fax: (0 58) 51 58 82, Kontakt:      , www: http://www.univ.gda.pl/, Email: ekhz@panda.bg.univ.gda.pl
-> Uczelnie

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

   Więcej » » »
Adres:  ,   Katowice, Polska, Tel:  , Fax:  , Kontakt:      , www: http://www.ae.katowice.pl/, Email: webmaster@ae.katowice.pl
-> Uczelnie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

   Więcej » » »
Adres: Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań, Polska, Tel: (0-61) 8699261, Fax: (0 61) 866 89 24, Kontakt:      , www: http://www.ae.poznan.pl/, Email: aolsztyn@novci1.ae.poznan.pl
-> Uczelnie

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

   Więcej » » »
Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska, Tel: (0-12) 6167200, Fax:  , Kontakt:      , www: http://www.ae.krakow.pl/, Email: webmaster@ae.krakow.pl


Strony: 1 , to jest 1 strona z 1

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas