Powr鏒 Home 1 strona       Forum | Zarz康zanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Promocja
· IKIC HZ - Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
· KIG - Krajowa Izba Gospodarcza
· KSU - Lista o鈔odk闚 鈍iadcz帷ych us逝gi dla ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw

  Przedstawiamy IKiC  HZ.  


Historia instytutu

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego istniej帷y od 1969 roku, nawi您uje do tradycji Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych powo豉nego do 篡cia w 1928 r. i kierowanego przez Edwarda Lipi雟kiego - jednego z najwybitniejszych polskich ekonomist闚. Instytut ma status jednostki badawczo-rozwojowej. Prowadzi badania w dziedzinie handlu zagranicznego i gospodarki 鈍iatowej. Organem za這篡cielskim jest Minister Gospodarki.

Dzia豉lno嗆 naukowo-badawcza Instytutu

Prace analityczne i prognostyczne z dziedziny wsp馧pracy gospodarczej z zagranic s podstawowym celem dzia豉lno軼i naukowej Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W pracach badawczych wiele miejsca po鈍i璚amy procesowi transformacji oraz towarzysz帷emu mu wzrostowi zaanga穎wania Polski w mi璠zynarodowe stosunki gospodarcze.

Kierunki bada koncentruj si na nast瘼uj帷ych zagadnieniach:

Dzia豉lno嗆 naukowo-badawcza Instytutu jest 軼i郵e zwi您ana z praktyk gospodarcz, dzi瘯i czemu sta si on jedn z wa積iejszych instytucji opiniotw鏎czych. Poza raportami i ekspertyzami wykonywanymi dla centrum gospodarczego Instytut 鈍iadczy tak瞠 us逝gi w zakresie analiz rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Jest r闚nie inicjatorem i organizatorem krajowych i mi璠zynarodowych seminari闚 i konferencji b璠帷ych forum wymiany pogl康闚 dla naukowc闚, biznesmen闚 i przedstawicieli administracji rz康owej. Od kilku lat Instytut jest cz這nkiem Polskiego Stowarzyszenia Bada Wsp鏊not Europejskich (PECSA).

Integracja Polski z UE

Od roku 1990 funkcjonuje w Instytucie Centrum Bada Wsp鏊not Europejskich, utworzone w odpowiedzi na rosn帷e zainteresowanie procesami integracji Polski z Uni Europejsk oraz zwi瘯szaj帷e si znaczenie tego ugrupowania dla stosunk闚 gospodarczych Polski z zagranic. W sk豉d Centrum wchodz Zak豉d Bada Wsp鏊not oraz O鈔odek Informacji o Wsp鏊notach Europejskich, kt鏎y od 1997roku ma status Centrum Dokumentacji Europejskiej (European Documentation Centre). Centrum Dokumentacji Europejskiej dysponuje Dziennikami Urz璠owymi Wsp鏊not Europejskich oraz publikacjami o tematyce integracyjnej i statystykami Eurostatu.

Wsp馧praca zagraniczna

Od roku 1983 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, jako jedyny polski instytut, jest pe軟oprawnym cz這nkiem Stowarzyszenia Europejskich Instytut闚 Koniunktury Gospodarczej (AIECE). Cz這nkami AIECE s 34 renomowane instytuty z Europy Zachodniej i 字odkowej, w tym pi耩 g堯wnych instytut闚 niemieckich oraz cztery francuskie i dwa brytyjskie. Instytut wsp馧pracuje r闚nie z Chi雟k Akademi Handlu Zagranicznego i Wsp馧pracy Gospodarczej Chin (CAITEC of MOFTEC) i z Akademi Nauk w Moskwie (Russian Academy of Scienses Institute for International Economic and Political Studies) oraz z Rosyjskim Instytutem Koniunktur w Moskwie (VNIKI). Od kilku lat Instytut jest cz這nkiem Polskiego Stowarzyszenia Bada Wsp鏊not Europejskich (PECSA). Instytut wsp馧pracuje z zagranicznymi centrami informacji oraz innymi podmiotami dzia豉j帷ymi na rzecz rozwoju wsp馧pracy gospodarczej. S w鈔鏚 nich:

O鈔odki informacji i biblioteka

W Instytucie dzia豉 Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego. Oferuje ono polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym dost瘼 do Komputerowego Banku Informacji Gospodarczo-Handlowej z Rynk闚 Zagranicznych (KBI) - zasilanego przez polskie plac闚ki ekonomiczno-handlowe za granic.

Specjalistyczna biblioteka Instytutu umo磧iwia prowadzenie bada z zakresu problematyki handlu zagranicznego. Aktualnie, poza ksi璕ozbiorem, udost瘼nia ona czytelnikom 49 czasopism zagranicznych i 32 czasopisma krajowe oraz wiele tytu堯w z wymiany mi璠zybibliotecznej (polskich i obcych). Biblioteka dysponuje tak瞠 statystykami ONZ, OECD, UE i GUS (czytelnia czynna jest we wtorki i czwartki, w godzinach: 10.00 - 15.00).

Tekst pochodzi ze stron Instytutu Koniunktur i Cen HZ : http://www.ikchz.warszawa.pl

Adres Instytutu:
ul. 真rawia 4a
00-503 WarszawaHome 1 strona               Powr鏒 Powr鏒               G鏎a strony G鏎a strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas