Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Management
· ZPC - łatwiej i efektywniej
· Pochodzenie oraz wady i zalety techniki ZPC
· Główne założenia zmodyfikowanej techniki ZPC
· Procedura zmodyfikowanej techniki zarządzania przez cele
· Algorytm ZPC w ZEW S.A.

  Algorytm ZPC ZEW S.A.  


PROCEDURA ZPC

  1. WYBÓR CELU - priorytety wynikające z celów strategicznych spółki i celów operacyjnych w wybranych obszarach oraz inne ważne dla Spółki przedsięwzięcia

  2. ZGŁOSZENIE PRZEŁOŻONEMU - akceptacja lub doprecyzowanie celu i jego zgodność z celami w innych obszarach

  3. REALIZACJA - kwartał, bieżące śledzenie postępów / w razie potrzeby wspieranie przez innych uczestników i przełożonego /

  4. SAMOOCENA - skala samooceny od 0 do 20 punktów

  5. OCENA PRZEŁOŻONEGO - skala oceny jw.

  6. DECYZJA PREMIOWA - przyznanie premii / iloczyn punktów i % możliwej do otrzymania premii /


MISJA i CELE STRATEGICZNE FIRMY
roczne, wieloletnie
UCZESTNICY:

Liderzy obszarów strategicznych
kadra kierownicza - łącznie 30 osób
coroczna sesja strategiczna,
MOTYWACJA - do 20 % należnej premii.
SWOT FIRMY
Zyskowność
Rynek
Produktywność


CELE OPERACYJNE OBSZARÓW
kwartalne
UCZESTNICY:

j.w. plus kierownicy oddziałów i mistrzowie
w miarę rozwijania techniki ZPC
MOTYWACJA : do 20% należnej premii.
SWOT OBSZARÓW
Pion Oddział Biuro Dział Zespół
UCZESTNICY:

Specjaliści - w miarę rozwijania techniki ZPC
MOTYWACJA : do 20 % należnej premii.
CELE OPERACYJNE PRACOWNIKA
kwartalne


Autor: Mgr inż. Roman S. Nowak
Dyrektor ds. handlowych "Zakłady Elektrod Węglowych S.A" w Raciborzu.
Doktorant Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas