Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Management
· ZPC - łatwiej i efektywniej
· Pochodzenie oraz wady i zalety techniki ZPC
· Główne założenia zmodyfikowanej techniki ZPC
· Procedura zmodyfikowanej techniki zarządzania przez cele
· Algorytm ZPC w ZEW S.A.

  Procedura zmodyfikowanej techniki ZPC  


Procedura zmodyfikowanej techniki zarządzania przez cele Z - ZPC powinna uwzględniać :

Proponuje się następującą procedurę zmodyfikowanej techniki zarządzania przez cele : / patrz algorytm ZPC /

Faza początkowa:


Faza realizacji :


Faza oceny :


Pod wpływem narastającej zmienności i burzliwości otoczenia koncepcje zarządzania muszą uwzględniać, że także techniki czy metody zarządzania powinny być modyfikowane, jeśli oczywiście ich formuła nie wyczerpała się ,a tym bardziej jeśli stan wiedzy o zarządzaniu oraz rozwój technik informatycznych pozwala na ich efektywne rozwinięcie.

Praktycznego wdrożenia zmodyfikowanej techniki ZPC autor dokonał w dwóch dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, co wcale nie oznacza, że tylko do takich ograniczyć można implementacje tej techniki, którą stosuje w różnym zakresie 30-50 % firm zachodnich. Z witryn internetowych łatwo przekonać się, że technika ZPC jest powszechnie w świecie stosowana w różnych firmach produkcyjnych, usługowych niezależnie od branży, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Sam proces wdrożenia zmodyfikowanej techniki ZPC jest szybki i w zależności od zaangażowania kadry kierowniczej, od której ZPC rozpoczyna się, trwa ok. 2 miesiące.

Czynnikami sprzyjającymi i wzmacniającymi skuteczność i trwałość wdrożenia zmodyfikowanej ZPC są istniejące; struktura organizacji, styl kierowania i profil kultury organizacyjnej.

Wdrożenie zmodyfikowanej techniki ZPC nie wymaga nakładów finansowych, nie licząc szkolenia grupy kierowniczej, w czasie którego przekazane są podstawowe informacje związane z procedurą ZPC oraz trening zachowań, postaw i samodoskonalenia. Firmy z zaawansowanym wdrożeniem ZPC, a nawet firmy wdrażające ZPC, powinny dokonać diagnozy kultury organizacji i na tej podstawie sformułować kierunki jej zmian, dostosowujących zachowania członków organizacji do nowych wyzwań i oczekiwań płynących z otoczenia i wnętrza organizacji.

Autor: Mgr inż. Roman S. Nowak
Dyrektor ds. handlowych "Zakłady Elektrod Węglowych S.A" w Raciborzu.
Doktorant Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas