Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj


  Telepraca.  
Telepraca

Telecomuting, telework czyli po polsku TELEPRACA zaczynają być nowa formą zatrudniania pracowników. Polega ona na wykorzystaniu współczesnych technik informatycznych do wykonywania pracy w dowolnej odległości od miejsca firmy pracodawcy.

Telepraca może odbywać się w:

Z badań wynika, że produktywność osób pracujących w domu poprawiła się średnio o 15% , a pracujących w telecentrach o 30%.
Władze Unii Europejskiej uznały, że telepraca obok telehandlu i telekooperacji stanowią kluczowe zastosowania nowoczesnych technologii.

Zalety telepracy:

Wady telepracy:

Telepraca - linki


Jedną z form wykorzystania telepracy jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIRTUALNE.
Przedsiębiorstwo wirtualne jest zgrupowaniem partnerów pracujących ze sobą za pośrednictwem Internetu.
Celem tej współpracy jest produkt wirtualny, zaspakajający specyficzne potrzeby klienta.

Przedsiębiorstwo wirtualne jest złożone z:

 1. Centrum Strategicznego, które odpowiedzialne jest za:
  • kształtowanie strategii globalnej przedsiębiorstwa wirtualnego,
  • dobór partnerów centrum i usługodawców,
  • pozyskiwanie nowych zleceń,
  • organizację pracy członków sieci,
  • finansową realizacje zamówień.
 2. Usługodawców, o specyficznym know - how i skoncentrowanych na funkcjach rzeczowych takich jak: R & D, logistyka, produkcja, marketing, ...

Przedsiębiorstwo wirtualne cechuje:


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas