Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Blog :: Kreatywny pracownik
Exporter.pl - Kreatywny eksport :: Kreatywny Eksporter

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

Exporter.pl - Kreatywny pracownik :: Strategia rozwoju firmy

Exporter.pl - Kreatywny eksport :: Techniki Eksportu

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Lider
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Strateg
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Handlowiec
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Exporter.pl - Kreatywny pracownik :: Prelekcje & konferencje
Technika eksportu
Handlowiec

Szkolenie "Techniki Eksportu" skierowane jest do pracowników, którzy uczestniczą w rozwoju eksportu firmy i nie mają przygotowania z zakresu technik handlu zagranicznego lub chcą usystematyzować i ugruntować posiadaną wiedzę.

CEL szkolenia >

  • Poprawa efektywności działań eksportowych, poprzez wprowadzenie jak najszerszej grupy pracowników w proces rozwoju Firmy na rynkach zagranicznych.
  • Zwiększenie pewności działania pracowników w eksporcie.

Poniżej propozycja tematów szkolenia, odpowiadająca pełnej sekwencji działań w eksporcie. Nową propozycję przedstawię po telefonicznej analizie potrzeb uczestników szkolenia oraz Firmy. Lista tematów.

Usługa jest częścią warsztatów: Szkoła Liderów Eksportu


Sprzedaż i negocjacje w eksporcie

CEL: Znaczący wzrost sprzedaży eksportowej firmy

Tematy:

Kontrakt w handlu zagranicznym

CEL: Minimalizacja ryzyka prawno - finansowego w eksporcie

Tematy:

Dystrybucja produktów w eksporcie

CEL: Planowanie i minimalizacja ryzyka działań logistycznych

Tematy:

Zarządzanie ryzykiem eksportowym

CEL: Minimalizacja ryzyka strategicznego i operacyjnego w eksporcie

Tematy:


Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka

Powrót - Więcej informacji - Usługi