Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Blog :: Kreatywny pracownik
Exporter.pl - Kreatywny eksport :: Kreatywny Eksporter

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

Exporter.pl - Kreatywny pracownik :: Strategia rozwoju firmy

Exporter.pl - Kreatywny eksport :: Techniki Eksportu

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Lider
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Strateg
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Handlowiec
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Exporter.pl - Kreatywny pracownik :: Prelekcje & konferencje
Studio Rozwoju Talentów
Talenty

CEL usługi > Identyfikacja naturalnych talentów w działaniu indywidualnym i zespołowym.

Wierzę, że odkrywanie własnego potencjału jest powołaniem każdego z nas. Identyfikacja talentów to uwolnienie głębszych pokładów twórczej energii, motywującej nas do działania. Pracę zgodną z własnymi talentami wykonujemy z pasją i zaangażowaniem. Jest to naturalne, ponieważ jesteśmy na drodze własnego rozwoju i spełnienia. Świadome wykorzystanie tych różnorodnych i naturalnych sił decyduje o sukcesie pracownika oraz firmy. Odkrywanie talentów ludzi to moja życiowa pasja od ponad 30 lat. Opis talentów wykonuję metodą wypracowaną wieloletnią praktyką. Na kilkaset wykonanych analiz nie miałem reklamacji.

Opcjonalne proponuję testy dodatkowe:

  1. test badający zaangażowanie pracownika (czas wypełnienia 5 minut)
  2. test ułatwiający pracownikowi samodzielne poszukiwanie własnych talentów (poświęcony czas w/g uznania pracownika)

Usługa jest częścią warsztatów: Szkoła Liderów Eksportu

Studio Rozwoju Talentów

CEL 1 >  Budowanie wiary w siebie i sukces
CEL 2 >  Rozwijanie kreatywności

Opis sesji: