Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Mistrzostwo w działaniu

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Strategia rozwoju firmy i eksportu

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Moc
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Korzyści
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  AstroNet
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Techniki handlu zgranicznego
Strategia
Korzyści
Zamieniam własną wizję i intencje na wartościowe produkty potrzebne otoczeniu. Sprzedaję wartości.
Podział wartości
Wartość

Identyfikacja potrzeb i tworzenie wartościowych produktów dla ludzi, to podstawowe zajęcie współczesnego wojownika. Wyodrębnienie pojęcia wartości wraz z ich podziałem, ułatwia zrozumienie procesu wymiany. Ciągłe badanie strumienia wartości umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w czasie rzeczywistym. Ludzkie potrzeby nie są wartościami uniwersalnymi, dlatego w handlu często mówimy o interesach stron.

Wartości

W relacjach możemy wyróżnić: wartości oferowane i oczekiwane przez partnera. Relacja jest trwała gdy oferowane wartości zaspakajają potrzeby partnera. W handlu dodatkowo oceniamy oferowane wartości względem konkurentów.

+
Strateg - handlowiec
Eksploracja potrzeb

Dobrze prowadzona sprzedaż sprowadza się do ustalenia jakich wartości partner potrzebuje. Trzeba pytać co jest dla niego ważne i dlaczego. Pytania należy zadawać jak lekarz. Klient chce być zrozumianym. Im dokładniej określimy wartości, których partner oczekuje, tym szybciej osiągniemy trwałe porozumienie.

Negocjacje

Celem negocjacji jest osiągnięcie równowagi interesów stron. W trakcie rozmów najważniejsze jest pilnowanie spokoju relacji, realizm i koncentracja na wspólnych interesach.

+
Ricardo - efektywność

David Ricardo (1772 - 1823 r.)

Istota efektywności

Nawet gdy 1 plemię (grot - 1h, kij - 2h) wytwarza obie części dzidy taniej od 2 plemienia (kij - 3h, grot - 4h), koncentracja na tym co robimy najlepiej i wzajemna wymiana zwiększają efektywność pracy w 1 i 2 zespole. Koncentrując się na mocnych stronach natura tworzy perfekcyjne ekosystemy w procesie ewolucji - człowiek mocą rozumu. Efektywność jest optymalnym podziałem pracy w systemie tworzenia i przepływu wartości.

+
Marketing międzynarodowy
Ewolucja efektywności

Na zdjęciu podręczniki do Marketingu międzynarodowego Philipa Cateora. VII wydanie używałem w Montrealu pod koniec lat osiemdziesiątych. Na okładce VII wydania widzimy komputer, krawat, piwo, but, położone na pierścieniu wokół Ziemi. Był to czas koncepcji produktu globalnego. Potrzeby klienta skierowano z produktu na markę. Sztandarowymi wyrobami z tej fazy rozwoju handlu były maszynki do golenia firmy Gillette i Coca-Cola.

Wraz z rozwojem technologii i krajów w Azji świat gwałtownie przyśpieszył i stał się mniej przewidywalny. Ambitne firmy, uczelnie, struktury, postawiły na utalentowanych ludzi, poszukujących odbiorców produktów na globalnym rynku. W pierwszej dekadzie XXI wielu kluczową wartością firmy byli zręczni handlowcy, rozwijający globalną sieć sprzedaży.

Obecne zaczynamy żyć w świecie cyberprzestrzeni i algokracji. Przepływ informacji, od klientów do centrum strategicznego, biegnie w czasie rzeczywistym. Algorytmy kontrolują efektywność. Kluczową wartością firm jest inteligentne przetwarzanie dużej ilości danych. W XXI wieku postęp technologiczny wyprzedził wiedzę akademicką i przeszedł z funkcji liniowej do wykładniczej, która jest trudna do kontroli.

Popyt - podaż

Wykres popytu i podaży produktów na globalnym rynku.
Na lata 1970 - 1980 przypada szczyt dobrobytu państw zachodnich. W latach 1990 - 2020 produkt krajowy brutto w Chinach wzrósł o 900%. Jest to najszybszy wzrost PKB w historii ludzkości.

Intelekt
Robię to co mnie pasjonuje i potrafię najlepiej na świecie. Pomagam w tym innym.
Łańcuch wartości

Michael E. Porter jest prekursorem zarządzania strategicznego firmą, które zajmuje się analizą strumienia wartości w segmencie strategicznym. Opublikowany w 1985 roku łańcuch wartości Michael'a E. Portera przedstawia sekwencję działań podejmowanych przez firmę w celu zaprojektowania, wytworzenia, sprzedaży i dostarczenia produktu.

Prawda

Menadżer rozumie i wyjaśnia powiązania wartości w złożonej strukturze i tworzy optymalny podział pracy. Podczas analizy korzysta z zasad: prostoty, perspektywy, symetrii, logiki, matematyki, modeli... Celem menadżera jest zbliżenie się do prawdy, czyli realna ocena złożonej rzeczywistości, niezbędna do osiągnięcia celu.

+
Emocje i rozum
1. Zarys rysunku Wychwycenie bodźców zmysłowych przez oko. IDEIN
2. Ekierka Cyrkiel Rozpoznanie przedmiotów z wykorzystaniem doświadczenia zapisanego w wyobraźni. GIGNOSKEIN
2. Przyrządy kreślarskie Odkrycie cech i zastosowań bardziej ogólnych w przedmiotach. DIANOIA
3. Fleur of live Kontemplowanie abstraktów oczyma umysłu, bez dostępu do konkretnych przedmiotów. Rozmowa duszy samej z sobą. NOUS
Percepcja

Stajemy się tym w co się wpatrujemy, dlatego należy wpatrywać się ze zrozumieniem.

Wyobraźnia jest wszystkim

Mózg zapisuje doznania zmysłowe w formie wyobrażeń, ponieważ czyste impulsy zmysłowe nie stworzą spójnego obrazu. Wyobrażenia błyskawicznie przywołujemy z pamięci gdy zobaczymy coś podobnego w zbliżonym kontekście. Wspomnienia zawarte w pamięci pozwalają usłyszeć słowo, nim ktoś je wypowie. Umysł nie odróżnia wyobrażeń od rzeczywistości. Wyobraźnia jest wszystkim.

Pycha Chciwość Zazdrość Manipulacja

Zapisywane wyobrażenia tworzone są przez emocje i słowa w procesie ciągłych negocjacji emocji z rozumem. Trudno jest mieć obiektywne emocje, dlatego zapamiętane impulsy nerwowe rzadziej przyjmują formę realnych obrazów, a częściej są subiektywną interpretacją postrzeganych zjawisk - wizją. Zapisując wizje nadajemy im nazwy emocji, które odczuwamy. W ten sposób osobisty język emocji kształtuje nasze zrozumienie otoczenia.

Iluzja filtry

Kamienny pięściak jest najstarszym narzędziem wytworzonym przez człowieka. Przetrwał 100.000 lat. W dzisiejszym świecie telefon z przed 10 lat jest mocno przestarzały. Ewolucyjnie mózg służył do ruchu i błyskawicznie reaguje na rozpoznane zagrożenie. Natomiast wolno przystosowuje się do zmian. Złożoność współczesnego świata jest dla człowieka poważnym wyzwaniem.

Wikipedia wyróżnia 60 błędów poznawczych umysłu. Obiektywne patrzenie na świat, wolne od wirów emocjonalnych i błędów poznawczych, ułatwia nam intelekt.

+
Mózg i rozum
Świadomość

Realizm jest kluczem do efektywności.

Rzeczywistość jest tym, co z niej uczynią nasze myśli. Rolą intelektu jest odkrywanie prawdy o sobie i otoczeniu - ostateczne zrozumienie rzeczy.

Świadomość

Świadomość jest wynikiem intelektualnej syntezy postrzeganych i zapamiętanych zjawisk. Nic nie jest Twoje, dopóki tego dobrze nie zrozumiesz. Gdy do intelektu nie mamy dystansu, poznajemy go poprzez emocje. Gdy nabierzemy dystansu do siebie i świata, intelekt zamienia się w rozum. Świadomość intelektu uruchamia rozum. Dzięki rozumowi zapisane w pamięci wyobrażenia stają się bardziej realne. Na przestrzeni dziejów za realne uważano zarówno fizyczne obiekty postrzegane zmysłami jak i odkryte w kulturach idee.

+
Bertrand Russell Eksperyment

Bertrand Russell (1872 – 1970 r.)     Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951 r.)

Realizm

Realista Bertrand Russell, uznawany za jednego z największych logików dwudziestego wieku, powiedział: "Realizm są to myśli prawdziwe, oparte na wiedzy bezpośredniej, zdaniach podstawowych dotyczących doświadczenia, które nie mogą być dalej analizowane".

Podobnie wypowiadali się neopozytywiści na początku XX wieku. Dla wyznawców Pozytywizmu logicznego zdanie "amperomierz pokazuje 4 ampery" nie było elementarne. Myśl prawdziwa powinna być zgodna z bezpośrednią obserwacją, z której wynika, że "strzałka pokrywa się z czwartą kreską na skali przyrządu". Empiryści uważali, że źródłem ludzkiego poznania mogą być wyłącznie bodźce zmysłowe ze świata zewnętrznego, natomiast wszelkie idee czy teorie są w stosunku do nich wtórne.

Mistrz neopozytywizmu Ludwig Wittgenstein w "Traktacie logiczno - filozoficznym" badał relacje pomiędzy logiczną strukturą języka, a odzwierciedlaną w nim obiektywną rzeczywistością.

Głębszy realizm.

Głębszy realizm

Współczesne firmy rywalizując na globalnym rynku korzystają z modeli. Model jest inteligentną interpretacją rzeczywistości i jest wykorzystywany do analizy, oceny złożonych i powtarzalnych zjawisk. Jest umysłem zanurzonym w rysunku, gdy zrozumienie jest utrudnione. Tworzone na uniwersytetach modele wykorzystujemy w realnym działaniu. Gdy model przeniknie nasze myśli i uczucia nawet nie wiemy, że korzystamy z zewnętrznego modelu.

+
Platon Einstein

Platon (ur. 424 p.n.e) i Einstein (ur. 1879 r.)

Idealizm

Intuicja intelektualna Platona porządkuje rzeczywistość za pomocą wartości dobra i piękna. Natomiast świat postrzegany zmysłami jest tylko emanacją pierwotnych idei, migotliwym cieniem na ścianie w jaskini Platona.

Na początku XX wieku w wyniku odkrycia mechaniki kwantowej i ogólnej teorii względności Einsteina, nauka odeszła od empiryzmu Arystotelesa oraz epoki Oświecenia i powróciła do obiektywnego idealizmu Platona. Odkrywanie praw natury w skali subatomowej i kosmicznej z konieczności zaczyna się w wyobraźni fizyka. Najpierw jest czysta myśl, teoria matematyczna, symetria, dopiero na końcu doświadczenie weryfikuje skuteczność teorii. Wielu fizyków idąc za Platonem uważa, że prawa natury są jak idee Platona - wieczne, niezmienne, doskonałe i realne. Człowiek nie ma do nich bezpośredniego dostępu i nie może ich zepsuć.

Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka
Blog :: Kreatywny pracownik
Powrót - Więcej informacji - Usługi