Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nasKontakt     Szukaj w Exporterze.plSzukaj
Exporter.pl + Umysl.pl: Buduj firmę na strategii i talentach
Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Mistrzostwo w działaniu

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Strategia rozwoju firmy i eksportu

Exporter.pl - Kreatywny Eksporter :: Studio Rozwoju Talentów

Exporter.pl - Innowacyjny eksport :: Techniki handlu zgranicznego

szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
Oferta usług
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Lider
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Strateg
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Handlowiec
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Krzysztof Drupka
szkolenia eksportowe, usługi eksportowe
  Katarzyna Kemus
Krzysztof Drupka - Facebook Krzysztof Drupka - Twitter Krzysztof Drupka - Blog
Exporter.pl :: oferta uslug
Prelekcje
Wykłady

Poniżej podaję tematy moich wykładów, prelekcji podczas konferencji i spotkań eksporterów. Czas wykładu od 1 do 2 godzin. Wykłady podzieliłem w trzech płaszczyznach rozwoju przedsiębiorstwa: firma (strategia, eksport), pracownik, zespół.


Firma
Działania strategiczne

Strategia zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy
CEL > Wzrost sprzedaży eksportowej. Pozytywne wyróżnienie firmy od konkurencji. Odejście od konkurowania ceną.
Podczas spotkania opisuję etapy myślenia strategicznego w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. Tematy wykładu...

System wczesnego ostrzegania w firmie
CEL > Ochrona firmy przed zagrożeniem.
Ogrom współzależności podmiotów gospodarczych oraz szybkość przepływu informacji w sieci, powodują gwałtowne rozprzestrzenianie się chaosu i szkód. Powyższe zjawiska wymuszają tworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed turbulencjami oraz scenariuszy rozwoju firmy. Podczas prelekcji przedstawiam sposób budowania systemu wczesnego ostrzegania w firmie.

Firma
Działania eksportowe

Profesjonalna organizacja działalności eksportowej
CEL > Systemowa ekspansja firmy na rynki zagraniczne.
W dobie kryzysu najskuteczniej mobilizują pracowników ambitne wyzwania ! Podczas wykładu przedstawiam sposób, w jaki pracownicy eksportu mogą inicjować międzynarodowy rozwój firmy. Tematy wykładu...

Etapy wyjścia firmy na rynki zagraniczne
CEL > Projekt planu rozwoju eksportu.
Żyjemy w globalnej gospodarce i sukces firmy buduje się na globalnym rynku. W prelekcji omawiam:
  • właściwy dobór partnerów w eksporcie,
  • metodologię badań rynków zagranicznych oraz
  • wybór skutecznej strategii eksportowej.

Umowy handlowe w transakcjach eksportowych
CEL > Budowanie sieci relacji. Minimalizacja ryzyka prawno - finansowego transakcji zagranicznych. Tematy wykładu...

Kontrakt i prawne aspekty działalności eksportowej.
CEL > Minimalizacja ryzyka prawno - finansowego w eksporcie. Tematy wykładu...

Icoterms 2010
CEL > Wzrost efektywności i minimalizacja ryzyka działań logistycznych w eksporcie.
Podczas prelekcji omawiam zakres odpowiedzialności stron kontraktu eksportowego w zakresie podziału kosztów związanych z transportem oraz moment przejścia ryzyka ze sprzedającego na kupującego w klauzulach Incoterms 2010.

Gwarancje i ubezpieczenia w eksporcie
CEL > Przeniesienie ryzyka na innego partnera.
Podczas wykładu omawiam sposoby przeniesienia ryzyka w eksporcie na partnera, ubezpieczyciela i inne podmioty gospodarcze. Tematy wykładu...

Minimalizacja ryzyka w eksporcie
CEL > Minimalizacja lęku i pomoc w podejmowaniu skutecznych decyzji eksportowych. Pokazanie sposobu praktycznego zarządzania ryzykiem, podczas rozwijania działalności eksportowej. Tematy wykładu...

Konsorcja eksportowe
Konsorcja eksportowe są jednym z najefektywniejszych sposobów przyśpieszenia procesu rozwoju eksportu przez firmę. W wystąpieniu omawiam różne aspekty tworzenia strategicznych aliansów w eksporcie.
CEL > Przyśpieszenie i wzrost efektywności rozwoju eksportu.

Strategia sprzedaży do państw Unii Europejskiej
CEL > Wzrost marży zysku i sprzedaży do państw Unii Europejskiej.
W krajach Unii Europejskiej, konkurując jakością i ceną, coraz trudniej jest uzyskać satysfakcjonującą marżę zysku. W sprzedaży unijnej polskie firmy powinny stosować innowacyjne techniki zarządzania. Omówienie wyrafinowanych technik sprzedaży jest zasadniczym tematem spotkania. Tematy wykładu...

Jak skutecznie eksportować na rynek kanadyjski?
CEL > Skuteczne prowadzenie biznesu na rynku kanadyjskim.
Finalizowane jest porozumienie pomiędzy CETA pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Strategiczne partnerstwo Unii z Kanadą ułatwia eksport na rynki północnoamerykańskie Kanady i USA. W wyniku porozumienia cła pomiędzy partnerami zostaną zredukowane o 98%. Tematy wykładu...

Jak skutecznie eksportować do krajów Afryki?
CEL > Omówienie różnych aspektów rozwoju eksportu do krajów Afryki.
Podczas wykładu przedstawię różnice w atrakcyjności rynków afrykańskich. Omówię, które kraje zasługują na szczególne zainteresowanie polskich eksporterów. Przedstawię aspekty ryzyka związanego z eksportem do państw Afryki. Wykład mogę skoncentrować na wybranej grupie państw.

Współpraca międzykulturowa w eksporcie
CEL > Budowanie trwałych relacji handlowych z partnerami z odmiennych kultur.
Podczas spotkania omawiam sposoby nawiązywania trwałych relacji handlowych w warunkach znacznych różnic kulturowych. Wyjaśniam zjawisko zderzenia cywilizacji, które stanowi kluczową barierę współpracy na rynkach Azji i Afryki. Przybliżam kultury Indii i Chin. Tematy wykładu...

Etykieta biznesu
CEL > Budowanie trwałych i bezpiecznych relacji z partnerami z wybranych krajów. Tematy wykładu...

Poprawa skuteczności i efektywności działań eksportowych
CEL > Odejście od konkurowania ceną. Zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych.
Należymy do najpracowitszych narodów na świecie. Wysiłek pracowników nie ma jednak odzwierciedlania w produktywności firm. Dochody właścicieli i pracowników "firm zachodnich" są kilkakrotnie większe.
W wystąpieniu omawiam metody poprawy skuteczności i efektywności działań eksportowych firmy.

Techniki Eksportu
CEL > Profesjonalna obsługa transakcji zagranicznych.
Techniki handlu zagranicznego to, obok języków obcych, podstawowa wiedza potrzebna w eksporcie. Ze względu na ryzyko straty, nie należy rozpoczynać eksportu jeżeli pracownicy jej nie zdobyli. Tematy wykładu...

Pracownik
Efektywna realizacja ambitnych celów

Natura umysłu
CEL > Świadoma kontrola pracy umysłu.
Umysł i emocje decydują o każdej chwili naszej egzystencji. Gdy nie rozumiemy własnego umysłu jesteśmy obcy wobec samych siebie. Nie ma kompromisu. Albo Ty kontrolujesz umysł, albo on Ciebie. Tematy wykładu...

Rozwój naturalnych talentów
CEL > Czerpanie energii i wiary potrzebnej do pracy z odkrywania samego siebie.
Wierzę, że odkrywanie własnego potencjału jest powołaniem każdego z nas. Identyfikacja talentów to uwolnienie wewnętrznych emocji, motywujących nas do działania. Pracę zgodną z własnymi talentami wykonujemy z pasją i zaangażowaniem.
Podczas spotkania omówię 34 naturalne talenty, wyodrębnione u pracowników przez Instytut Gallupa. Pokażę jak rozpoznawać własne talenty. Wprowadzenie w treść wykładu...

Mistrzostwo indywidualne
CEL > Osiągnięcie mistrzostwa w działaniu indywidualnym.
Podczas wykładu omawiam przejście z poziomu świadomości:
POTRZEBA - LĘK - OBOWIĄZEK na poziom:
CEL - ODWAGA - RADOŚĆ                
Globalny rynek jest złożony. Chcąc sprostać ambitnym wyzwaniom eksportowym, pracownicy muszą poszukiwać doskonałości w działaniu. Podczas prelekcji mówię jak to robić. Tematy wykładu ...

Zespół
Efektywna realizacja ambitnych wyzwań

Efektywny zespół eksportowy
CEL > Zrozumienie czynników decydujących o sukcesie zespołu.
Tematy wykładu...

Zespół wokół pasji
CEL > Mobilizacja zaangażowania i kreatywności zespołu.
Tematem wykładu jest tworzenie zgranego zespołu pracowników (sieci kompetencji), w celu wspólnej realizacji ambitnych wyzwań eksportowych. Tematy wykładu...

Przywódca adaptacyjny
CEL > Znaczący wzrost efektywności działań zespołu.
Złożone, nieznane, dynamiczne i zmienne otoczenie globalnego rynku wymusza działania adaptacyjne. Kreatywny przywódca to przywódca adaptacyjny. Tematy wykładu...

Adaptacyjny zespół eksportowy
CEL > Efektywna realizacja ambitnych wyzwań eksportowych.
Tematem wykładu jest tworzenie zgranego zespołu pracowników (sieci kompetencji), w celu wspólnej realizacji ambitnych wyzwań eksportowych. Tematy wykładu...


Zamów teraz: Email, tel.: 660 959 435 Krzysztof Drupka
Blog :: Kreatywny pracownik
Powrót - Więcej informacji - Usługi