Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Branże
· Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Jakość - ISO
· Innowacje
· Rolnictwo
· Transport
· Różne

  Kreatywność, innowacyjność  

Innowacyjność
Sieć Innovation Relay Centres (IRC).
Zadaniem sieci IRC jest wspieranie innowacji i międzynarodowej współpracy technologicznej w Europie.
Portal Innowacji
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Podstawowym zadaniem KPK jest rozpowszechnianie informacji o konkursach i możliwościach uczestnictwa w projektach badawczych UE oraz pomoc polskim naukowcom i zespołom badawczym w pozyskiwaniu grantów europejskich.
Ośrodek Przetwarzania Informacji.
Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
Międzynarodowa Sieć Naukowa - Polska.
Celem działania sieci jest ukazanie małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) możliwości rozwoju, związanych z wykorzystaniem otoczenia badawczo-rozwojowego i instytucji wsparcia biznesu warunkującego dostęp MSP do nowych technologii oraz wspomaganie udziału Ukrainy w projektach europejskich.
Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i wspierania Innowacyjności MŚP. Warto poznać zakres bezpłatnych usług !!!
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
Sieć regionalnych strategii innowacji w Polsce.
Sieć IntegRIS jest platformą dla współpracy i wymiany doświadczeń dla realizatorów Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce. Regionalne Strategie Innowacji są w krajach Unii Europejskiej podstawowym instrumentem rozwoju regionalnego mającego na celu podnoszenie innowacyjności regionów poprzez rozwój sektora badawczego i optymalizację jego wykorzystania na rzecz gospodarki.
Współpraca regionów w Polsce i na Ukrainie, w zakresie rozwoju innowacyjności, na rzecz rozwoju Ukrainy
Sprawy Nauki - Biuletyn Ministra Edukacji i Nauki
-


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas