Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Informacje z kraju i świata  

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 1 strona z 6

Finanse : Eksport
     2007 :: Wielkość polskiego eksportu

Polska

Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-grudzień 2007 roku wyniósł 17,7 mld euro wobec 12,9 mld euro rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Eksport w tym okresie wzrósł o 15,0 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął 101,1 mld euro, zaś import zwiększył się o 17,8 proc. r/r i wyniósł 118,8 mld euro.

GUS podał, że eksport liczony w USD wzrósł w tym okresie 2007 roku o 25,8 proc. do 137,8 mld USD, natomiast import odnotował wzrost o 28,9 proc. i wyniósł 161,9 mld USD. Deficyt handlowy w tym ujęciu wyniósł 24,1 mld USD wobec 16,1 mld USD rok wcześniej.

Wymiana towarowa koncentrowała się na obrotach z krajami rozwiniętymi, których udział w eksporcie ogółem wynosił 84,0 proc. (w tym UE 78,7 proc. ), a w imporcie 70,8 proc. (w tym UE 63,9 proc. ).

Udział Niemiec w tym okresie w eksporcie był o 1,4 pkt proc. mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wyniósł 25,8 proc., natomiast w imporcie spadł o 0,1 proc. i wyniósł 23,9 proc. .

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Poniżej wyniki handlu zagranicznego w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem:

               I-XII 2007  zmiana (proc.)

saldo handlu zagranicznego   -17.628,3
mln euro)
wartość eksportu        101.142,5  15,0
(mln euro)
wartość importu        118.770,8  17,8
(mln euro)

08-02-28  

 

Gospodarka :: Niemcy
     2007 :: Brak specjalistów - inżynierów

Niemcy

Ze względu na brak własnych specjalistów, niemiecki rząd zniesie od 1 listopada 2007 roku ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla inżynierów, specjalistów od budowy maszyn, budowy pojazdów oraz elektrotechniki - z Polski oraz pozostałych jedenastu nowych krajów Unii Europejskiej.

W stosunku do poszukiwanych specjalistów z tych dziedzin, Federalna Agencja Pracy zrezygnuje z dotychczasowego wymogu sprawdzenia, czy na stanowisko, o które ubiega się obcokrajowiec, nie ma niemieckich kandydatów.

Powodem liberalizacji przepisów jest brak fachowców w niektórych branżach, który hamuje rozwój niemieckiej gospodarki. Z badań instytutów naukowych wynika, że niemiecka gospodarka traci z powodu niemożności obsadzenia wolnych stanowisk około 1 proc. produktu krajowego brutto, czyli rocznie 20 mld euro.

Do jesieni przyszłego roku powstanie długofalowy program pozyskiwania zagranicznych specjalistów, pragnących osiedlić się i pracować w Niemczech.

 
07-08-27 PAP

 

Finanse :: Algeria
     Spłata długu przez Algerię

Algeria

Algeria podpisała z Polską porozumienie dwustronne dotyczące wcześniejszego zwrotu długu w wysokości 18 milionów dolarów.

Algeria spłaciła całość zadłużenia wobec Klubu Paryskiego i Londyńskiego. W ten sposób zmniejszyła swoje zadłużenie zagraniczne, wynoszące na początku roku 2006 15,5 mld $ do 5 mld $ aktualnie.

   
06-11-29  

 

NOWY artykuł : Menadżment
     Odejście z własnej firmy

  Prowadzenie firmy w otwartej gospodarce wymaga od jej właścicieli ogromnego wkładu pracy. Przychodzi jednak czas gdy trzeba zwolnić tempo pracy na rzecz zainteresowań bardziej osobistych oraz rodziny. Pierwszym etapem tego procesu jest rezygnacja z pełnej kontroli nad firmą. Trzeba również wybrać jedną ze strategii wyjścia, przedstawionych poniżej:

Przejęcie firmy przez członków rodziny. W tym wariancie najważniejsze jest umożliwienie rodzinie wyrażenia zainteresowania lub obaw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kupno firmy przez kadrę zarządzającą. Główna zaletą tego rozwiązania jest to, że nowe kierownictwo będzie posiadało doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Sprzedaż firmy podmiotom z zewnątrz. Strategia ta jest dość popularna, gdyż jest względnie prosta i nie zawiera w sobie zbyt dużej ilości zmiennych. Sprzedając firmę dużemu przedsiębiorstwu mamy możliwość uzyskania wysokiej ceny. Tu warto być ostrożnym, gdyż w tym wariancie przedsiębiorcy mają tendencję do sprzedaży firmy po zaniżonej cenie.

Odejście z firmy warto rozpocząć z wyprzedzeniem dwóch lat. Taki termin ułatwia obiektywne spojrzenie na firmę, jak również sprzyja jej skrupulatnej ocenie.

 
06-09-14  

 

Zarządzanie : Unia Europejska
     Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw

Unia Europejska Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw określa ramy funkcjonowania MŚP w Unii Europejskiej. Stanowi ona podstawowy dokument wytyczający politykę Unii wobec małych i średnich firm. Została zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej w czerwcu 2000 roku.
Celem wynikającym z karty jest stworzenie jak najlepszego otoczenia dla funkcjonowania MŚP. Ważne jest by założenia zawarte w Karcie były realizowane na szczeblu lokalnym.
Procedurę Best wprowadzono w Unii Europejskiej w grudniu 2000 roku, w celu wymiany doświadczeń pomiędzy państwami, odnośnie wprowadzania postanowień Karty. W 2001 roku Komisja Europejska uruchomiła 11 projektów w ramach procedury BEST. W kwietniu 2002 roku państwa kandydujące do Unii Europejskiej podpisały w Maribor deklarację zobowiązującą się do wprowadzania postanowień Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Deklaracja nosiła nazwę CC BEST - Candidate Countries Business Environment Simplification Task Force.

Każdego roku opracowywane są raporty odnośnie realizacji postanowień Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Corocznie odbywają się również konferencje dotyczące Karty. Więcej info:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/index_en.htm  


06-09-12  

 

Gospodarka : Unia Europejska
     Pracownicy z Europy Wschodniej

Unia Europejska Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że otwarcie wewnętrznych rynków pracy, przez Irlandię, Szwecję i Wielką Brytanię, dla pracowników z dziesięciu nowoprzyjętych państw, miało korzystny wpływ na gospodarki tych 3 krajów.

Komisji Europejskiej nie pozostaje nic innego jak rekomendować państwom członkowskim dalsze otwarcie swoich rynków pracy.    


06-02-06  

 

Gospodarka :: Wielka Brytania
     Bankructwa rodzinne przy niskim bezrobociu

Wielka Brytania Liczba rodzin, które zbankrutowały w Wielkiej Brytanii z powodu osobistego zadłużenia, wzrosła w stosunku do 2004 roku o 45% i jest najwyższa od 45 lat. W 2006 roku ilość rodzin, które zbankrutują może osiągnąć 100.000 osób.

Powyższe bankructwa następują przy prawie pełnym zatrudnieniu. Pomimo, że w 1999 roku wprowadzono minimalną pensję, bardzo duża elastyczność rynku pracy, minimalne odszkodowania za zwalnianie pracowników, odegrały ogromną rolę. Zachęcając przedsiębiorców do zatrudniania, zmniejszamy ilość zwolnień. Gospodarka brytyjska stale tworzy nowe miejsca pracy.    


06-02-06  

 

Gospodarka :: USA
     USA :: minimalna stopa bezrobocia

USA Stopa bezrobocia w USA zmniejszyła się do 4,6%. Jest to najkorzystniejszy rezultat od lipca 2001 roku.    


06-02-06  

 

Polityka : Unia Europejska
     Budżet Unii 2007-13. Dla Polski 59,65 mld euro

Unia Europejska

Po dwóch dniach trudnych negocjacji, przywódcy państw UE porozumieli się nad ranem w sobotę w Brukseli, by wydatki UE w latach 2007-13 wyniosły 862,363 mld euro. Dla Polski przewidziano 59,65 mld funduszy strukturalnych i spójności.

O zwycięstwie mówili w Brukseli wszyscy przywódcy, w tym premier Wielkiej Brytanii Tony Blair i prezydent Francji Jacques Chirac. To między nimi rozegrała się główna batalia o rabat brytyjski i dotacje rolne. Wynik, czyli redukcję rabatu o 10,5 mld euro oraz rewizję wydatków rolnych w 2008/9 r. obaj uznali za swój sukces.

Ale to propozycja niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, by zwiększyć budżet do 1,045 proc. dochodu narodowego brutto UE, otworzyła drogę do porozumienia. Choć kosztowna dla Niemiec i innych płatników netto, zyskała powszechne poparcie.

Ponadto z unijnego budżetu otrzymamy w ciągu siedmiu lat 26 mld euro na wsparcie polskiej wsi. Roczna polska składka do budżetu UE będzie wynosić około trzech miliardów.

"Na każde wpłacone euro dostaniemy z powrotem 3,62 euro" - podkreślił Marcinkiewicz.

W budżecie UE znalazły się też dodatkowe ułatwienia w wykorzystaniu unijnych środków przez Polskę, inne nowe kraje oraz Portugalię i Grecję. Możliwe będzie finansowanie z tych środków mieszkalnictwa oraz obniżenie progu współfinansowania projektów strukturalnych ze środków krajowych z 20 do 15 proc.

Ponadto będzie można dłużej o rok - czyli w sumie do trzech lat - wykorzystywać unijne fundusze strukturalne i spójności. Jednak ułatwienie to obowiązywać ma tylko od 2007 do 2010 roku, a nie do końca trwania nowego planu budżetowego.

Ponadto, zgodnie z polskim postulatem, samorządy i inne rządowe i lokalne gremia będą mogły rozliczać z funduszy unijnych podatek VAT, który muszą opłacać przy realizacji unijnych projektów.


05-12-17  

 

Gospodarka : Polska
     Rozwój gospodarczy - minister Piotr Woźniak

Polska

Minister gospodarki Piotr Woźniak zapowiedział utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego. Narzędziami do tego celu mają być inwestycje, eksport i rosnący popyt konsumpcyjny - powiedział minister na konferencji prasowej.

"Zastałem gospodarkę w całkiem niezłym stanie. Trwa ożywienie, jakie wystąpiło po przystąpieniu do Unii Europejskiej" - powiedział minister. Rząd spodziewa się, że w 2030 r. polska gospodarka będzie porównywalna z gospodarkami państw "starej" UE.

Według niego, inwestycje zagraniczne w tym i następnym roku wyniosą po 10 mld dolarów. Mamy też bardzo dobre wyniki w handlu zagranicznym, w przyszłym roku tempo wzrostu eksportu wyniesie 6 - 8 proc.

Zapowiedział też, że rząd będzie aktywnie wykorzystywał złotego jako instrument polityki gospodarczej, jednak w obecnej sytuacji "nie ma co majstrować przy złotym".

"Mamy dość stabilną sytuację, jeśli chodzi o pozycję złotego. Wszyscy się skarżą na silnego złotego, ale zaprzeczają temu wyniki eksportu. Nie znaczy, że waluta będzie utrzymana na tym samym poziomie i będzie się umacniać dalej. Będzie to instrument dość aktywnie używany przez obecny rząd" - powiedział Woźniak.

Woźniak podkreślił, że ważnym działaniem resortu będzie znoszenie barier dla działalności gospodarczej. Wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek dodał, że resort pracuje nad realizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z ustawy wynika, że rejestracja firmy w jednym okienku będzie możliwa od 1 stycznia 2007 r.

Termin będzie niełatwy do dotrzymania, bo przedtem trzeba zbudować dwa systemy informatyczne, niedługo zostaną ogłoszone przetargi. Rejestracja w jednym okienku oznacza, że będą w nim składane 4 formularze - NIP, REGON, ZUS i formularz rejestrujący działalność firmy w gminie.

Następny krok w realizacji ustawy to jeden formularz i jeden numer, najprawdopodobniej będzie to NIP - powiedział Kaczmarek.


05-12-02 PAP

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 1 strona z 6

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas