1 strona Forum Zarządzanie Eksport Linki Autorzy
www.exporter.pl 

	 ... dodaj do ulubionych.
Zobacz 
	 teraz !

Powrót

Autorzy

Misja Exportera
Usługi
Przewodnik
Copyright
Recenzje
BizBlog
Eksperci
Współpraca
Index firm


  Eksperci handlu zagranicznego  

-> Analizy finansowe

  mgr Paweł Wojtyło  


Mgr Paweł Wojtyło - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 roku broniąc pracę pt. "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach zmienności kursów walutowych" uzyskał tytuł magistra ekonomii. W 2003 roku rozpoczął studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w temacie ''Zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost wartości".

W latach 1999-2001 pracował jako Nauczyciel akademicki, prowadził zajęcia miedzy innymi z Makroekonomii, Analizy finansowej oraz Zarządzania finansami. W 2001 roku pracował jako Specjalista ds. projektów. Uczestniczył w opracowywaniu oraz realizacji szeregu projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Głównie nastawionych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz na poszerzanie współpracy międzynarodowej MSP. Współpracował z jednostkami szkoleniowo-doradczymi z Francji, Irlandii, Portugalii, Rumunii, odbył szereg wizyt studyjnych do krajów UE.

W latach 2001-2003 pracował w Chłodniach ZGODA / IGLOOPOL Sp. z o.o., jednym z większych krajowych producentów i eksporterów mrożonej żywności. Zajmował się zarządzaniem ryzykiem walutowym, obsługą transakcji zagranicznych, ubezpieczeniem oraz zarządzaniem portfelem należności firmy.

Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku Analityka finansowego w Alimie Gerber S.A. Przedsiębiorstwa należącego do międzynarodowego koncernu Novartis oraz lidera na rynku żywności dla niemowląt i małych dzieci. Zajmuje się tu oceną efektywności projektów inwestycyjnych, analizą ryzyka ekonomicznego przedsięwzięć, współuczestniczy w procesie budżetowania.

Autor prac z dziedziny finansów przedsiębiorstw, ryzyka walutowego oraz praktycznego wykorzystania instrumentów finansowych w przedsiębiorstwie. Publikowany w specjalistycznych magazynach finansowych takich jak: Finansista, Rynek Terminowy, Bank.

Artykuły:
"Preferencyjny kredyt walutowy", Finansista nr 6/2003, Warszawa 2003 r.,
"Mieszkaniowy SWAP", Bank nr 4/2003, Warszawa 2003 r.,
"Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie", Finansista nr 12/2002 -01/2003, Warszawa 2003 r.,
"Netting jako element hedgingu naturalnego", Rynek Terminowy nr 3/2002,
Kraków 2002 r.,
"Wykorzystanie teorii parytetu stóp procentowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa", Zamojskie Studia i Materiały, Rok wydania IV zeszyt 2, Zamość 2002 r..
Artykuły: » » »


Firma:   Alima - Gerber S.A.
Stanowisko:   Analityk finansowy
Miasto:   Rzeszów
Adres:
Fax:  
Tel:   
Www:
Email:

Top   •  Kontakt   •  1 strona   •   Powrót