1 strona Forum Zarządzanie Eksport Linki Autorzy
www.exporter.pl 

	 ... dodaj do ulubionych.
Zobacz 
	 teraz !

Powrót

Autorzy

Misja Exportera
Usługi
Przewodnik
Copyright
Recenzje
BizBlog
Eksperci
Współpraca
Index firm


  Eksperci handlu zagranicznego  

-> Transfer wiedzy, innowacji i technologii

  dr Tadeusz Trocikowski  


Dr Tadeusz Trocikowski - dr nauk o zarządzaniu, dyplom uzyskany na Uniwersytecie Technologicznym w Tallinie (Estonia); ekspert ds. funduszy strukturalnych, Programów: Phare, Foresight, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, konsultant funduszy europejskich. Związany m.in. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym, Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, Instytutem Konsultantów Europejskich w Kaliszu. Był kilkakrotnym kierownikiem projektów realizowanych w ramach ZPORR, Działanie 2.6 w województwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim m.in.: "Regionalna Sieć Transferu Innowacji - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" (2006-2007), "Innowacje dla przyszłości - od konkurencyjności przedsiębiorstw do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego" czy też "Transfer wiedzy - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Mazowsza". W ramach tych projektów przewodził organizacji licznych szkoleń, konferencji, warsztatów czy też Międzynarodowych Targów Wiedzy, Innowacji i Technologii "WINNTECH", których głównym celem było propagowanie idei innowacji. Projekty te zostały zgłoszone na konkurs "Liderzy Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce". Sprawował nadzór na kadrą zarządzającą i był odpowiedzialny za realizację projektu jako całości. Przygotowywał także publikacje na temat RSI oraz transferu wiedzy, które wydawane były przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz inne artykuły czy wystąpienia na ten temat w regionalnej prasie i telewizji. Uhonorowany dyplomem instruktora programów europejskich PHARE 2002 przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posiada certyfikat Biura Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO. Zainteresowania naukowe to: zarządzanie projektami europejskimi, międzynarodowa integracja gospodarcza (proces integracji europejskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gospodarka światowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze). Na niwie naukowej współpracuje z uniwersytetami i szkołami wyższymi na Litwie, Łotwie i w Estonii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie, Czechach i na Słowacji. Laureat brązowego medalu "Dioniza Stura" (Słowacja). Laureat edycji ogólnopolskiej i regionalnej 2008 konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji", kategoria "Innowacyjny projekt", przedstawiciel środowiska. naukowego.


Artykuły: » » »
Firma:   Europejski Instytut Technologiczny
Stanowisko:   Dyrektor
Miasto:   87-800 Włocławek
Adres: Spółdzielcza 10
Fax:   54/ 411 90 20
Tel:    54/ 411 90 20
Www:
Email:

Top   •  Kontakt   •  1 strona   •   Powrót