Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Promocja eksportu
· Na konferencji pt. "Strategia integracyjna z Unią Europejską na okres poakcesyjny: 2004 - 2015"
· Podczas uroczystości podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach 16 kwiecień 2003
· Podczas kampanii przedreferendalnej

Powrót
Polska


  Przemówienia Prezydenta.  

Uroczystość podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach
16 kwiecień 2003.


Przemówienie
Konferencja prasowa

Przemówienie Prezydenta.

16 kwietnia 2003 roku w trakcie uroczystości podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski zwracając się do zgromadzonych powiedział m.in.:

Spełniają się polskie marzenia. Doświadczeni historią dobrze wiemy, co znaczy wolność, co znaczy mieć przyjaciół i partnerów.

Ten dzień przyniesie Polsce rozwój, pomyślność i bezpieczeństwo. Europa przeżywa dzisiaj święto jedności. Jej sukces może być drogowskazem dla świata. Choć jeszcze tak niedawno na naszym kontynencie rozpoczęły się dwie wielkie wojny, tu narodziły się dwa totalitaryzmy; rozdzierały nas zimnowojenne podziały i dramaty wypędzeń - odbudowaliśmy wszakże duchową tożsamość Europy. Rozwinęliśmy współpracę na niespotykaną dotąd skalę.

Polska czuje się współautorem tego dzieła. Od ponad tysiąca lat współtworzymy europejską kulturę. Zawsze traktowaliśmy Europę jak nasz dom. O nasze godne miejsce w nim walczyła "Solidarność". Przemiany zapoczątkowane w 1989 roku przy polskim Okrągłym Stole rozlały się falą wolności po całej Europie Środkowej i Wschodniej. Dziś Polska jest gotowa wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za losy kontynentu. Wchodząc do Unii czujemy się partnerem. Wnosimy do niej potencjał młodego, dynamicznego, wykształconego, społeczeństwa. Sięgając po szansę dla siebie, dajemy też szansę Europie, i wierzymy, że przynosimy jej nowe możliwości.

Dziękujemy krajom Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, wszystkim osobistościom i ludziom, którzy wspierali nasze dążenia. Dziękuję moim wytrwałym rodakom, cierpliwym, przywiązanym do tradycji polskiej, walczącym o polską suwerenność i niepodległość, ale jakże otwartym dla idei zjednoczenia. Dziękuję działaczom opozycji demokratycznej, ludziom kultury, nauki, ludziom polskiego Kościoła, wszystkim, którzy mają prawo do poczucia wielkiej satysfakcji właśnie dzisiaj. Dla nas Polaków szczególną wymowę ma fakt, że Traktat Akcesyjny podpisujemy właśnie tu, u wzgórz Akropolu, w Grecji, w kolebce europejskiej cywilizacji.

Cieszymy się również że do Unii wchodzimy w gronie sąsiadów i bliskich przyjaciół i raduje nas fakt, że drzwi pozostaną również otwarte dla innych.

Pragniemy razem z innymi narodami budować wspólnotę solidarną, dostatnią i bezpieczną Europę. Europę opartą na silnych więzach transatlantyckich. Europę dążącą do umocnienia organizacji międzynarodowych, zwłaszcza ONZ.

Jesteśmy przekonani, że stać nas na to, by zbudować Europę, która będzie umiała odpowiedzieć na dotkliwe problemy XXI wieku, na biedę, niesprawiedliwość, terroryzm, zagrożenia ekologiczne.

Chcę stąd zatem zwrócić się do moich rodaków. Jesteście uczestnikami przełomowej chwili. Polska w Unii Europejskiej to nie tylko pomoc i gwarancje rozwoju, to obecność w rodzinie państw, które są wolne i demokratyczne, które szanują prawa człowieka i szanują siebie nawzajem. Jestem przekonany, że powiedzenie "tak" dla Unii Europejskiej oznacza bezpieczeństwo dla Polski, każdego polskiego miasta i wsi, każdej rodziny.

Możemy od dzisiaj wierzyć, że nasze marzenia będą spełnione, że zbudujemy przyszłość godną naszych dzieci i wnuków.

Dziś tu w Atenach podpiszemy za chwilę Traktat Akcesyjny i ta decyzja oznacza "tak" dla Polski, oznacza "tak" dla Europy, oznacza "tak" dla ludzi dobrej woli na naszym i na innych kontynentach.

Jestem przekonany, że mamy prawo powiedzieć: witaj wspólna Europo, witaj Europo bogata przeszłością, silna różnorodnością, Europo zjednoczona i gotowa sprostać nowym wyzwaniom!

Konferencja prasowa po podpisaniu Traktatu.

16 kwietnia 2003 roku w Atenach odbyła się konferencja prasowa Przewodniczącego Rady Europejskiej, Premiera Republiki Greckiej C. Simitisa, Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Greckiej G. A. Papandreou z udziałem Głów Państw i Szefów Rządów państw wstępujących do UE. Zwracając się do zebranych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.:

To co bardzo poważnego chciałem powiedzieć, powiedziałem w swoim wystąpieniu chwilę wcześniej, pozwólcie więc, że trochę z innej strony spojrzę na ten dzień. Jestem przekonany, że to jest wyjątkowo dzień szczęśliwy dlatego, że po pierwsze, kończymy długi i trudny okres nie tylko negocjacji, nie tylko przygotowań po obu stronach tzn. krajów kandydujących i UE, ale kończymy czy finalizujemy bardzo trudny proces przekształceń, który rozpoczęliśmy w naszych krajach z wielkimi ofiarami w latach 80-tych i na przełomie lat 80, 90-tych i później.

To jest szczęśliwy dzień dlatego, że ta uroczystość i podpisanie Traktatu Akcesyjnego jest tu właśnie w Atenach. Chcę Panu Premierowi Simitisowi podziękować za klimat i atmosferę tego spotkania. Trudno byłoby w Europie znaleźć miejsce bardziej symboliczne dla takiego aktu. Oto tutaj spotyka się historia europejskiej cywilizacji, europejskiej demokracji z współczesnością, z Grecją w UE, która jest dowodem również sukcesu, i z tą wielką nadzieją, którą dajemy nam samym i Europie, światu wraz z rozszerzeniem Unii. Chcę powiedzieć, że trudno będzie zapomnieć to wzruszenie, które nam towarzyszyło w momencie podpisywania Traktatu i tego widoku na stare Ateny, kolebkę europejskiej demokracji na początku XXI wieku wobec nowego wyzwania, które nas czeka.

To jest również szczęśliwy dzień dlatego, że te kraje które są reprezentowane za tym stołem bardzo dużo przeżyły przez ostatnich wiele lat. Mieliśmy w swojej historii dramaty, tragedie, wojny, ofiary, mieliśmy poczucie porzucenia i osierocenia. Dzisiaj mamy pewność, że wracamy do rodziny - rodziny europejskiej - że jesteśmy przyjęci, że jesteśmy gotowi i że możemy liczyć na siebie nawzajem. Trzeba przeżyć to wszystko co przeżyły narody, które reprezentujemy żeby zrozumieć jak wielkie to jest uczucie, jak bardzo jest to chwila wyjątkowa, jak bardzo dłużni jesteśmy tę chwilę naszym rodzicom, dziadkom i wielu naszym rodakom, i z Litwy, z Estonii, z Łotwy, z Czech, Węgier i Słowacji, zewsząd, którzy tego momentu nie doczekali. Dzisiaj wypełnia się testament odważnych, dzielnych i nieszczęśliwych ludzi tego regionu. Cieszę się również i uważam, że to jest kolejny element bardzo ważny naszego dzisiejszego spotkania, że ta lista państw i narodów, które będą wkraczać do UE nie jest zamknięta; że będą następni, że trwają negocjacje, że tak jak dzisiaj mówiono czekamy na Rumunię, Bułgarię, myślimy o Turcji.

Ten dzień jest szczęśliwy dlatego, że świat jest skomplikowany. Przeżywamy konflikt w Iraku, przeżywamy zagrożenie terroryzmem, przeżywamy bardzo wiele niepokojów, także podziały czy dyskusje, które są w UE, we wspólnocie transatlantyckiej. Zastanawiałem się długo jaka może być najlepsza odpowiedź żeby pokonać te trudności. Otóż chcę powiedzieć, że jedną z najlepszych odpowiedzi jest rozszerzenie UE, jedną z najlepszych odpowiedzi daliśmy dzisiaj tu w Atenach, 16 kwietnia. Rozszerzona, zjednoczona, współdziałająca wokół tych samych wartości, posługująca się tymi standardami UE to jest siła, możliwość udziału w rozwiązywaniu problemów globalnych, i to jest nadzieja dla nas, Europy i świata, że będziemy skuteczni, że będziemy mogli przeciwdziałać temu niebezpiecznemu i temu złemu co ciągle przecież jest naszym wspólnym zagrożeniem.

Ateny są wspaniałym miastem żeby się radować, Grecy są wspaniałymi ludźmi żeby w takiej radości uczestniczyć, żeby tę radość organizować. Chcę serdecznie za to podziękować i powiedzieć, że to nie jest tylko historyczny dzień, ale to jest bardzo szczęśliwy dzień.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas