Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Informacje z kraju i świata  

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 6 strona z 6

Gospodarka :: USA
     USA :: 2003 deficyt handlowy równy - 490 mld $

USA Pomimo znacznego spadku dolara względm euro i szeregu innych walut, w 2003 roku Stany Zjednoczone odnotowały rekordowy deficyt w handlu zagranicznym wynoszący - 489,4 mld $.

W 2002 roku deficyt handlowy wyniósł - 418 mld $. Był to również największy deficyt w wymianie handlowej, w historii Stanów Zjednoczonych. W 2001 roku deficyt wyniósł 358,3 miliardów dolarów. Deficyt w 2002 roku był prawie 5 razy większy od osiąganego w latach dziewięćdziesiątych.

Na rok 2004 Stany zjednoczone planują deficyt budżetowy na poziomie 477 mld US$, co stanowi 4,2% PKB. W 2003 roku deficyt budzetowy wyniósł 374 mld US$

Na rekordowy deficyt, w okresie 2003/2004 złożyły się wydatki związane z wojna w Iraku, walką z terroryzmem oraz znaczna obniżka podatków. Prezydent George Bush zadeklarował obniżkę deficytu o połowę w ciągu najbliższych pięciu lat.    


04-02-15  

 

Polityka : Unia Europejska
     Lizbońskie cele Unii Europejskiej

Unia Europejska W cztery lata po opracowaniu unijnej strategii w Lizbonie w 2000 roku, Bruksela ocenia jej realizację jako zbyt wolną. Przypominamy, że głównym celem tej strategii było przekształcanie Europy w najbardziej konkurencyjny rynek na świecie.

Opracowany dokument ma służyć jako baza do dyskusji podczas unijnego szczytu 25 i 26 marca 2004 roku.

Warto przypomnieć podstawowy kierunek rozwoju Unii. Ambitnym celem Komisji Europejskiej, zakreślonym w Lizbonie w marcu 2000 roku, jest: uczynić z Unii Europejskiej, do końca 2010 roku, najbardziej dynamiczny i najbardziej konkurencyjny na świecie obszar ekonomiczny oparty na wiedzy. W tym celu realizowanych jest szereg programów. Gospodarka Polski uczestnicząca w tych programach niewątpliwie wiele skorzysta. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że oprócz walki konkurencyjnej, w ramach globalizacji, pomiędzy wielkimi obszarami ekonomicznymi Ameryki, Europy i Azji, istnieje walka konkurencyjna pomiędzy przedsiębiorstwami wewnątrz Unii Europejskiej. W orędziach noworocznych zarówno Prezydent Francji jak i Kanclerz Niemiec podkreślali konieczność podjęcia, od dawna opóźnianych, reform ( gospodarka Niemiec w 2002 roku, osiągnęła niespotykany dotychczas w swojej historii wzrost eksportu ).

Z powyższych faktów jasno wynika prosty wniosek, że polskich przedsiębiorców czeka ogromna praca. Obecność Polski w Unii Europejskiej daje nam możliwość działania w głównym nurcie rozwoju ekonomicznego świata. Będąc poza Unią bylibyśmy zdani na samych siebie.  


04-01-25  

 

Gospodarka :: Chiny
     Chiny :: prognozy gospodarcze na 2004 rok

Chiny W ostatnim kwartale 2004 roku, Chiny zanotowały wzrost PKB o 9,9%, to jest najwyższy w ostatnich sześciu latach.

Pekin ustalił wewnętrzny wzrost gospodarczy w 2004 roku na poziomie 7%. Przewodniczący Komisji Rozwoju Ma Kai powiedział: « Jestem przekonany, że gospodarka chińska mogłaby się rozwijać z jeszcze większą szybkością, ale my musimy brać pod uwagę ryzyko, które grozi gdy nie uwzględnimy długookresowych reguł rozwoju. »
Możliwość przegrzania chińskiej gospodarki jest dość realna, gdyż przewidywany rozwój gospodarczy w 2003 roku ma wynieść 8,5%, przy założonym 7%.

Chiny planują rewaluować chiński juan w stosunku do US$ o 10 - 15%, co ma zapobiec amerykańsko chińskiej wojnie handlowej.    


04-01-24  

 

Polityka Ameryka Północna
     FTAA - Strefa wolnego handlu Americas

USA Szefowie państw amerykańskich podpisali w Monterrey w Meksyku porozumienie o utworzeniu, od stycznia 2005 roku, strefy wolnego handlu obu Ameryk., FTAA - Free Trade of the Americas.
FTAA będzie stanowił drugi co do wielkości, 800 milionowy wolny rynek na świecie, o PKB przeszło 10.000 miliardów dolarów. Planuje się podpisanie oficjalnej umowy na styczeń 2005 roku.
Przeciwnicy projektu obawiają się by wolna strefa nie stała się nowym instrumentem neo-liberalnej globalizacji bogatych państw Ameryki Północnej.

PKB Brazylii - 500 mld $
PKB Meksyku - 900 mld $
PKB Kanady - 923 mld $
PKB USA - 10.400 mld $
Prezydenci państw południowoamerykańskich apelowali do prezydenta Georga W. Busha o wyhamowanie dzikiego kapitalizmu w krajach Ameryki. Ameryka Południowa nie jest zapewne kontynentem najbiedniejszym, ale może być jednym z najbardziej niesprawiedliwych.  


04-01-17  

 

Polityka Azja
     Kraje południowej Azji :: strefa wolnocłowa

Azja Kraje południowej Azji: Indie, Pakistan, Bangladesz, Butan, Maldivy, Nepal i Srilanka zadecydowały na szczycie w Islamabadzie, o utworzeniu strefy wolnocłowej. Od stycznia 2006 do roku 2013 zostanie zredukowane cło do minimum 5%.

Powyższych siedem państw reprezentuje 20% ludności świata i prawie połowę ludzi biednych, którzy żyją na ziemi.    


04-01-08  

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 6 strona z 6

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas