Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Informacje z kraju i świata  

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 4 strona z 6

Finanse Afryka
     Nowe banknoty w RPA

Republika Południowej Afryki

Centralny Bank Południowo Afrykański  (Central Sul-Africano SARB) w ubiegłą środę tj. 2 lutego 2005 roku, przedstawił pierwsze banknoty zmodyfikowan i ulepszone posiadające nowe zabezpieczania do użytku publicznego, dzięki którym łatwo można wychwycić różnice pomiędzy oryginalnymi i fałszywymi biletami pieniężnymi.

Centralny Bank Południowo Afrykański między innymi oświadczył, że nie nastąpi żadne unieważnienie dotychczasowych banknotów, a jedynie uzupełnienie istniejących już w obiegu o nowe bilety pieniężne. Społeczeństwo RPA nie będzie zmuszone wymieniać dotychczasowych pieniędzy na nowo emitowane.

Ulepszone banknoty różnią się od dotychczasowych specjalnym widocznym "złotym" znakiem w postaci liniowego paska, podobnie jak i kolorem, który został zmieniony na banknotach o wartości 50, 100 oraz 200 Randów.

Sposób zmiany pieniędzy jest również podkreśleniem ważności demokracji panującej w RPA, a jej wyrazem, są oznakowania na banknotach Randów, z uwzględnieniem 11-tu języków występujących w tym kraju. Wiadomym jest że będą uwzględnione języki; angielski na części frontalnej bilonu i dwóch innych języków oficjalnych na stronie wewnętrznej każdego nominału, wyjaśnił Południowo-Afrykański Bank Rezerw.

 
05-02-10 Agnieszka Magaia - Mozambik

 

Gospodarka : Polska
     Klimat biznesowy w regionach Europy :: EES 2005

Polska

Nastroje przedsiębiorców w Polsce są gorsze niż w większości innych państw "nowej" UE. Odsetek tych, którzy przewidują poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w nadchodzącym roku, pozostał wśród zarządzających firmami na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Takie są główne konkluzje z Badania klimatu biznesowego w regionach Europy EES 2005. Raport krajowy, przedstawionych przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Dlaczego nie nastąpiła widoczna poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców, pomimo dobrych wyników makroekonomicznych, które sytuują Polskę w czołówce wszystkich państw rozszerzonej UE pod względem dynamiki rozwoju? Dlaczego w innych krajach, które razem z Polską wstąpiły do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy bardziej liczą na poprawę warunków działalności gospodarczej?

Odpowiedzi na powyższe pytania próbowali udzielić członkowie Rady KIG, będący szefami izb członkowskich KIG, ale przede wszystkim - przedsiębiorcami. Dyskusja z udziałem Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP Adama Szejnfelda, którą poprowadził Przewodniczący Rady Kazimierz Pazgan, potwierdziła, że nieustanną bolączką całej sfery gospodarczej jest niestabilność zasad prawnych. Niepewność i ryzyko są powiązane w sposób naturalny z działalnością wszystkich prywatnych przedsiębiorców, którzy angażują w firmę swój własny kapitał. Niski optymizm przedsiębiorców, bez względu na sektor działalności, spowodowany jest przez "dodatkową" niepewność, kreowaną przez stale pojawiające się i godzące w interesy sfery gospodarczej projekty zmian legislacyjnych. Jak podkreślił jeden z uczestników dyskusji, przedsiębiorca potrafi się dostosować nawet do niekorzystnych warunków działalności, natomiast do warunków podlegających ciągłym zmianom dostosować się nie sposób.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem europejskim European Economic Survey 2005 (w wersji anglojęzycznej) zawierającym wyniki ze wszystkich krajów objętych badaniem, dostępnym na stronie internetowej Eurochambres: http://www.eurochambres.be/activities/ees.shtml Raport pozwala porównać klimat biznesowy w Polsce i innych krajach europejskich.


05-01-01  

 

Eksport :: Maroko
     Misja Gospodarcza w Moroku 2004

Maroko

W październiku 2004 przebywała w Maroku Misja Gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej. Udział w niej wzięli przedstawiciele trzynastu firm z Polski, reprezentujący bardzo różne branże. O swoim pobycie opowiada Iliana Chwalińska z Ośroda Badawczo-Rozwojowego Izotopów „Polatom”.

Nasz pobyt rozpoczął się od spotkania informacyjno-szkoleniowego w Konsulacie Generalnym RP w Casablance, później rozmawialiśmy z przedstawicielami biznesu marokańskiego w Regionalnym Centrum Inwestycji (również w Casablance). Dyskutowaliśmy m.in. o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju. Muszę tu podkreślić pewną specyfikę tego rynku. Otóż, aby móc myśleć o dobrych interesach z marokańskimi partnerami, trzeba spełnić przynajmniej dwa warunki: pierwszy to biegła znajomość języka francuskiego oraz stałe, osobiste kontakty. Żadne telefony, faxy, maile nie są w stanie tak potwierdzić naszej wiarygodności, jak bezpośrednia rozmowa.

Podczas spotkania w Casablance miałam możliwość przeprowadzenia wielu rozmów z przedstawicielami firm zajmujących się produkcją i rozprowadzaniem radiofarmaceutyków ma rynku marokańskim. Uzyskałam informacje dotyczące warunków prowadzenia tego rodzaju działalności w tym kraju.

Następnego dnia wyjechaliśmy do Rabatu – tu byliśmy uczestnikami Polsko-Marokańskiego Forum Gospodarczego. Spotkaliśmy się również z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Rabackiej Izbie Przemysłu, Handlu i Usług.

Kolejny dzień to przede wszystkim udział w Międzynarodowym Salonie Podwykonawstwa i Współpracy

ISTEP’2004 w Casablance. Wszyscy uczestnicy Misji mieli do dyspozycji wspólne stoisko przygotowane (bardzo dobrze!) przez Konsulat Generalny RP w Maroku. Wszystkie stoiska odwiedzane były przez rządową delegację Maroka. Przy okazji drobna refleksja. Stoisko polskie to wspólna ekspozycja 13 firm. Tymczasem oprócz podobnych stoisk, naszych południowych sąsiadów reprezentowały też firmy indywidualnie: 3 czeskie i 2 słowackie.

Mówiąc o rynku marokańskim, koniecznie trzeba mieć na względzie olbrzymie wpływy Francji. Podczas pobytu członkowie Misji Gospodarczej nawiązali pierwsze kontakty, próbowałam się dowiedzieć, jakie są uwarunkowania legislacyjne, dowiedzieli się, w jaki sposób można dostarczać nasze wyroby. I trzeba zdecydowanie podkreślić: rozmowy te to dopiero pierwszy, niewielki krok.


04-11-30 KIG

 

Współpraca regionalna Australia
     USA - Australia :: porozumienie o wolnym handlu

Australia Stany Zjednoczone i Australia praktycznie uzgodniły tekst porozumienia o wolnym handlu pomiędzy tymi krajami. Porozumienie ma wejść w życie 1 stycznia 2005.    


04-11-22  

 

Gospodarka : Unia Europejska
     Praca na czarno w Unii Europejskiej

Unia Europejska

Ilość pracujących na czarno w państwach Unii Europejskiej waha się od 1,5% PKP w Austrii do 20% w Grecji. Wielkość ta reprezentuje 2% PKB w Wielkiej Brytanii, 4 - 6,5% we Grecji i 16 -17% we Włoszech.

Branże gdzie praca na czarno jest najwyższa to: budownictwo, rolnictwo, hotelarstwo, gastronomia.

Władzom Unii zależy na redukcji tego zjawiska, dlatego zalecają zmniejszanie formalności administracyjnych w firmach.

   
04-07-13  

 

Współpraca regionalna Australia
     Australia - Tajlandia :: strefa wolnego handlu

Australia Zgodnie z australijskimi przewidywaniami, firmy australijskie zarobią w pierwszym roku obowiązywania umowy wolnego handlu pomiędzy Australią i Tajlandią - 71 milionów dolarów. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2005 roku. Zgodnie z umową Australia usunie taryfy celne na 5.000 produktów, to jest 83% swojego importu z Tajlandii. Głównie chodzi o: owoce, warzywa i samochody. Tajlandia ma znieść cła na połowę produktów importowanych z Australii. Umowa ma dostarczyć gospodarce australijskiej 2,4 miliarda australijskich dolarów w najbliższych 20 latach. Wymiana towarowa pomiędzy tymi dwoma krajami wynosi 5 miliardów dolarów australijskich.    


04-07-13  

 

Gospodarka :: Indie
     Indie :: wzrost gospodarczy 7-8% 2004/05

  Rząd indyjski przewiduje 7-8% wzrost gospodarczy w 2004/05 roku. W okresie 2003/04 wzrost gospodarczy w Indiach wynosił 8,2%. W ten sposób Indie są aktualnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie. Wysoki wzrost gospodarczy w okresie 2003/04 Indie zawdzięczają koniunkturze w rolnictwie, spowodowana obfitymi opadami deszczu.    


04-07-13  

 

Finanse : Unia Europejska
     Zharmonizowanie polityki fiskalnej w Unii

Unia Europejska

Pomimo powściągliwości wyrażonej przez Komisję Europejską Francja i Niemcy obawiają się dumpingu podatkowego ze strony nowych członków Unii. W liście do władz wykonawczych w Brukseli, Francja i Niemcy domagają się przedstawienia, w jak najszybszym terminie, konkretnych propozycji zharmonizowania polityki fiskalnej w Unii. Wysunięta propozycja ma na celu zahamowanie przechodzenia firm do krajów nowoprzyjętych. Średnie opodatkowanie firm w krajach piętnastki przekracza 30%.

Tabelka poniżej prezentuje opodatkowanie firm w krajach nowoprzyjętych.

Czechy 31%
Słowenia 25%
Węgry 20%
Polska 19%
Słowacja 19%
Łotwa 19%
Cypr 15%
Litwa 15%
Estonia 0%
 
04-05-27  

 

Współpraca regionalna :: Belgia
     Francja - Walonia :: porozumienie o współpracy

Belgia Michel Barnier, francuski Minister Handlu Zagranicznego, podpisał w Brukseli pierwsze porozumienie kooperacyjne pomiędzy Francją a francuskojęzyczną prowincją belgijską Walonią. Porozumienie obejmuje dziedziny: ekonomię, środowisko i badania. Jest to duże wyróżnienie dla tego regionu, przede wszystkim za osiągnięcia ekonomiczne. Stolicą Walonii jest miasto Namur.
Warto dodać, że Walonia osiąga wskaźnik wielkości eksportu na mieszkańca równy ok. 20000 US$. Jest to wielkość prawie 20 krotnie wyższa od osiąganej w Polsce.    


04-05-13  

 

Polityka :: Rosja
     UE - Rosja :: porozumienie w sprawie współpracy

Rosja

Rosja i Unia Europejska podpisały w Luksemburgu porozumienie w sprawie współpracy politycznej i gospodarczej po rozszerzeniu UE. We wtorek rano negocjatorom z UE i Rosji udało się usunąć ostatnie bariery, blokujące układ w sprawie rozszerzenia rosyjsko-unijnego porozumienia o partnerstwie i współpracy (PCA) na dziesięciu nowych członków Unii, w tym Polskę.

Cytowany przez agencję Reutera unijny urzędnik powiedział, iż opracowane "za pięć dwunasta" ustalenia zdusiły w zarodku rysujący się kryzys w stosunkach pomiędzy Moskwą a Brukselą. "Obie strony ostatecznie uzgodniły sformułowania wspólnego oświadczenia." - powiedział przedstawiciel UE dziennikarzowi Reutera.

Początkowo Moskwa nie zgadzała się na "automatyczne" potraktowanie nowych członków jako stron PCA, uzależniając to od ustępstw ze strony Unii w sprawie 14 postulatów dotyczących całej gamy spraw gospodarczych, a także politycznych. Poruszano w nich kwestię ceł i kwot importowych oraz polityki Łotwy i Estonii wobec ludności rosyjskojęzycznej.

Rosja argumentowała, że rozszerzenie Unii Europejskiej kosztować ją będzie rocznie co najmniej 300 mln dolarów. W ubiegłym roku wartość dwustronnych obrotów Rosja-UE szacowano na co najmniej 78 mld euro.

 
04-04-28 http://euro.pap.com.pl

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 4 strona z 6

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas