Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Informacje z kraju i świata  

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 3 strona z 6

Polityka : Unia Europejska
     Francuzi odrzucili konstytucję UE

Unia Europejska W referendum, które odbyło się w niedzielę, Francuzi wyraźną większością głosów odrzucili konstytucję Unii Europejskiej. Według wyników, po obliczeniu blisko 86 proc. głosów, przeciwko konstytucji głosowało 55,96 proc. wyborców. Nieoczekiwanie wysoka frekwencja wyborcza, dochodząca do 70 proc., okazała się korzystna dla przeciwników konstytucji.

Kampanię "tak" można streścić hasłem: "Silna Francja w silnej Europie". Silnej, to znaczy mówiącej jednym głosem - głosem swojego prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Silnej także dlatego, że dzięki nowemu sposobowi liczenia głosów łatwiej podejmującej decyzje na szczeblu ministrów.

Na krytykach te argumenty nie zrobiły wrażenia. Dla nich konstytucja jest zwycięstwem liberalizmu (w sensie społeczno-gospodarczym), i to w wydaniu anglosaskim. Francuzi nie godzą się, by UE, a wraz z nią Francja, szła w tę stronę, bo to pogrzebie "francuski model społeczny".

Na dowód przeciwnicy konstytucji skrzętnie policzyli, że słowo "rynek" figuruje w tekście 78 razy, "konkurencja" - 174 razy, a "postęp społeczny" - tylko trzy.  


05-05-30 PAP

 

Finanse Świat
     CIT na świecie

  Szybko przybywa państw decydujących się na obniżenie stawek podatku od firm (CIT). Polska należy do grupy krajów, w których decyzje te podjęto wcześniej niż w wielu innych. Polskie stawki podatku od osób prawnych należą do jednych z najniższych. Podatki od firm (CIT) w krajach Unii Europejskiej są w 2005 roku średnio o 2,45% niższe od obowiązujących w 2004 r., a w krajach OECD (30 państw) - średnio o 3,21%. Po tych zmianach średnia stawka podatku dochodowego od firm w krajach Unii Europejskiej spadła w tym roku do 23,29% z 25,75% w roku ubiegłym. W państwach OECD taka sama średnia spadła z 29,7% w ubiegłym roku do 26,49% w 2005 r. Takie wyniki podała firma doradcza KMPG, badająca od kilkunastu już lat m.in. także zmiany w systemach podatkowych na świecie. Ostatnim badaniem objętych zostało 88 krajów.

Na obniżki tego podatku najczęściej decydowały się państwa europejskie. Najbardziej zdecydowane cięcie dokonane zostało w Austrii, gdzie stawka CIT zmniejszona została z 34% do 25%. Z badań KPMG, przeprowadzonych oprócz Europy także z Ameryce Południowej i Azji wynika, że wyścig w obniżaniu CIT toczy się głównie w Europie. W Ameryce podatki obniżył Meksyk i Urugwaj, przy czym ten pierwszy kraj obciął CIT z 33% do 30%, a drugi - z 35% do 30%.

Poniżej tegorocznej średniej dla krajów Unii Europejskiej znajdują się następujące kraje europejskie: :: Szwajcaria - 21,3% (w ub.r. - 24,1%) :: Polska - 19% :: Słowacja 19% :: Węgry - 16% :: Rumunia - 16% (w ub.r. - 25%) :: Litwa - 15% :: Łotwa - 15% :: Bułgaria - 15% (w ub.r. - 19%) :: Irlandia - 12,5%

Powyżej europejskiej średniej są m.in: :: Rosja - 24% :: Czechy - 26% (w ub.r. - 28%) :: Szwecja - 28% :: Wielka Brytania - 30% :: Francja - 33,38% :: Włochy - 37,25% :: Niemcy - 38,31%.

W innych krajach świata podatki CIT wynoszą: :: w USA - 40% :: w Japonii - 40,69% :: w Chinach - 33%.


05-05-30 Rynki Zagraniczne

 

Gospodarka :: Indie
     W Indiach powstają strefy ekonomiczne

  Drugi najludniejszy kraj świata coraz pewniej wkracza na drogę reform. Indyjski rząd w minionym tygodniu przyjął rozporządzenia wykonawcze do ustawy, która umożliwia tworzenie w kraju specjalnych stref ekonomicznych według wzoru chińskiego.

Dążąc do przyciągnięcia jak największej liczby zagranicznych inwestorów, rząd indyjski zamierza znieść obowiązek lokowania przez nich w bankach 10% kapitału. Według dziennika „Financial Times”, Indie tworząc specjalne strefy ekonomiczne pragną przywrócić te udogodnienia z dziedziny zatrudnienia i podatków, które powinny pomóc w dalszym, szybkim rozwoju sektora informatycznych technologii.

Firmy w specjalnych strefach ekonomicznych będą mogły korzystać z 15-letniej ulgi podatkowej. W ciągu pierwszych pięciu lat nie będą płacić żadnych podatków, a podczas następnych pięciu lat zapłacą połowę podatku od dochodu, a w ostatnim pięcioleciu płacić będą połowę podatku od dochodów w eksporcie. Developerzy w specjalnych strefach ekonomicznych byliby zwolnieni z podatków od dochodów na 10 lat.

W Indiach istnieje obecnie 11 specjalnych stref ekonomicznych. Siedem z nich utworzył rząd centralny, a pozostałe powstały jako wspólny projekt prywatnego i państwowego sektora.

Obok ulg podatkowych firmy powstałe w specjalnych strefach ekonomicznych, po uzyskaniu zgody państwowych urzędów, będą mogły obchodzić skomplikowane i restrykcyjne przepisy prawa pracy. Obecnie np. firmy zatrudniające ponad 100 pracowników, bez zgody państwa, nie mogą nikogo zwolnić. Poza tym nie mogą zatrudniać pracowników czasowych na dłużej niż trzy miesiące, po tym okresie musza zaproponować im stałe zatrudnienie.
Kto wie, czy jedną z pierwszych firm wykorzystujących nowe uprawnienia nie będzie Volkswagen, który chce w Indiach produkować samochody.


05-05-30 Rynki Zagraniczne

 

Gospodarka Świat
     Pascal Lamy nowym szefem WTO

  Były komisarz UE ds. handlu Francuz Pascal Lamy został nowym dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Handlu (WTO). Kandydaturę Lamy'ego zatwierdziło 148 członków WTO - poinformowano w oświadczeniu wydanym po posiedzeniu Rady Generalnej, które odbywało się przy drzwiach zamkniętych.

Komitet selekcyjny, którego zadaniem jest desygnowanie szefa WTO, wysunął kandydaturę Lamy'ego przed konkurującego z nim byłego przedstawiciela Urugwaju w WTO Carlosa Pereza del Castillo.

Mandat obecnego dyrektora generalnego WTO Tajlandczyka Supachai Panitchpakdi wygasa 31 sierpnia.    


05-05-26 PAP

 

Eksport :: Niemcy
     Niemieckie ubezpieczenia kredytów eksportowych

Niemcy Zgodnie z informacjami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w roku 2004 rząd RFN poręczył za kredyty eksportowe w rekordowej wysokości 21,1 mld euro. Jest to wzrost o 31,8% w porównaniu z rokiem 2003. Jednocześnie budżet państwa został zasilony nadwyżką w wysokości 878 mln euro. Jest to najlepszy wynik, jaki rząd federalny osiągnął od momentu utworzenia ubezpieczeń kredytów eksportowych.
W ocenie federalnego ministra gospodarki i pracy, Wolfganga Clementa niemiecka gospodarka eksportowa przy eksporcie na rynki o podwyższonym ryzyku może polegać na państwowym ubezpieczeniu kredytów eksportowych. Jest to istotny wkład we wzrost i zatrudnienie w RFN. Poinformowano, że najwyższa kwota poręczeń przypada na eksport do Chin i one znajdują się na pierwszym miejscu (2,38 mld euro). Gwarancje eksportu do Iranu (2,30 mld euro) osiągnęły drugie miejsce na skutek utrzymującej się liczby inwestycji w sektorze energetycznym i petrochemicznym. Na kolejnych pozycjach znajdują się rynki Turcji (1,52 mld euro), Rosji (1,42 mld euro) i Brazylii (1,02 mld euro). Podobnie jak w latach ubiegłych trzy czwarte pokrytych gwarancji przypadło na kraje rozwijające się. Pozytywnie oceniany jest wysoki wzrost (+ 51,5%) przejmowanych ubezpieczeń na średnio i długoterminowe transakcje inwestycyjne (na poziomie 7,7 mld euro).
Clement zaznaczył również, że gwarancje kredytów eksportowych przyczynią się w RFN do rozwoju produkcji w zakresie najnowocześniejszych i konkurencyjnych technologii, które jednocześnie będą miały wkład w gospodarczy rozwój krajów importujących. Podkreśla się jednak, że ten wyróżniający finansowy wynik ulega zmniejszeniu o ponowny przyrost odpływów wynikających z układu o konwersji długu, w którym to został uregulowany zwrot świadczonych przez rząd kwot odszkodowawczych (849 mln euro, bez odsetek). Odpływy wynoszą poza układem o konwersji długu 174 mln euro. Wpływy z rekompensat wyniosły 472 mln euro, podczas gdy na odszkodowania przeznaczono 558 mln euro, a opracowanie kosztowało 65 mln euro.
Dzięki nadwyżce zmniejszony został deficyt skumulowany w latach 1983 - 1998 na poziomie 1,1 mld euro.


05-05-07 WEH - Berlin

 

Gospodarka Świat
     2005 :: spowolnienie wzrostu handlu światowego

Świat Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Handlu w 2005 roku wzrost światowego handlu powinien osiągnąć poziom 6,5% względem 9% w roku ubiegłym.

Spowolnienie wynika głównie ze spadku obrotów w krajach OECD, z 12% w drugim kwartale roku ubiegłego do 4% w czwartym. Spadek wynika również z obniżenia wzrostu gospodarczego na świecie z 4% w roku ubiegłym do 3 - 3,5 w bieżącym.

Spowolnienie jest wynikiem: słabego kursu dolara, drogich surowców i wzrostu stóp procentowych.

Najwięksi eksporterzy na świecie to:

  1. Niemcy (10%)
  2. USA (9%)
  3. Chiny (6,5%),
  4. Japonia (6,2%),
  5. Francja (4,9%)
  6. Niderlandy (3,9%),
  7. Włochy (3,8%) et
  8. Wielka Brytania (3,8%)
 
05-04-15  

 

Eksport : Polska
     2005 - 2006 :: Rok Polsko-Niemiecki

Polska 30 kwietnia, wielki koncert w Berlinie otworzy Rok Polsko-Niemiecki, który zakończy się w maju 2006 roku. Kilkaset imprez, poczynając od publicznych debat między przedstawicielami rządów po spotkania międzyszkolne, oto gigantyczny wprost projekt, służący lepszemu poznaniu się sąsiadów przez Odrę.

Rok liczony od maja do maja ma stosunkowo proste wytłumaczenie. Początek wyznacza 60. rocznica zakończenia drugiej wojny światowej, a koniec 15. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ale sąsiedzi, którzy od wieków żyją obok siebie, niekoniecznie dużo widzą o sobie, a rzetelne poznanie utrudniają stereotypy i uprzedzenia. Trzeba spróbować zmienić to z pomocą silnego uderzenia, big bang, jak się to dzisiaj mówi. Taka była idea Waldemara Dąbrowskiego, ministra kultury Polski i Christiny Weiss, pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów. W efekcie powstał projekt Roku Polsko-Niemieckiego, a kilka miesięcy później, w listopadzie 2003 roku, stosowny d

Realizatorzy, skoncentrowali się na prezentacji gęstej i różnorodnej sieci powiązań polsko-niemieckich oraz promocji aktualnego obrazu Niemiec w Polsce i Polski w Niemczech. Drugi, mniej spektakularny cel, to rozwinięcie istniejącej współpracy na wszelkich możliwych szczeblach, a więc między landami i województwami, miastami partnerskimi, gminami, organizacjami pozarządowymi, szkołami.

Większość projektów adresowana jest do ludzi młodych po obu stronach Odry. Trwają zatem przygotowania do konkursów młodych artystów w dziedzinie filmu, fotografii i karykatury, a także do rajdu na szlaku kultury Paryż - Berlin - Warszawa; nazywa się on Tridem 2005. "Polska w szkole" to z kolei nazwa tygodniowych zajęć w szkołach niemieckich, w czasie których polski sąsiad będzie tematem różnych przedmiotów lekcyjnych. A na pikniku naukowym w Warszawie nastąpi prezentacja nowych technologii niemieckich oraz badań, otwierających nieznane dotychczas możliwości techniczne.

Każdy, kto chce więcej dowiedzieć się na ten temat, a przede wszystkim poznać programy, może to łatwo uczynić. Wystarczy wejść na dwujęzyczną stronę internetową www.de-pl.info. Ogólne informacje o Niemczech i Polsce można znaleźć pod adresem: www.deutschland-polen.diplo.de.


05-04-11 Opr. RZ na podstawie Deutsche Welle

 

Eksport Rynki wschodnie
     Nie rezygnować z rynków wschodnich

  Wyraźny wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych na rynki unijne nie może odwracać uwagi producentów i eksporterów od rynków wschodnich. Jest to jeden z głównych wniosków konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Klub Eksportera przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W przyjętym stanowisku postuluje się m.in. doskonalenie systemu finansowych instrumentów wspierania eksportu artykułów rolno-spożywczych w celu podniesienia ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Postulat ten odnosi się do uproszczenia procedur, poprawy poziomu poręczeń, gwarancji i ubezpieczeń. Dobrym krokiem w tym kierunku są działania KUKE, która ubezpiecza należności eksportowe realizowane na warunkach kredytowych i udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek braku płatności z tytułu ryzyka handlowego i politycznego. Ubezpieczenia transakcji krótkoterminowych z partnerami rosyjskimi wyniosły w ub. roku 157,5 miliona USD.

Niekorzystnie na rozwój eksportu w ogóle, a artykułów rolno-spożywczych na rynki wschodnie w szczególności wpływają wahania kursu walutowego, dlatego apelowano o przyspieszenie prac związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro, mimo iż wszyscy zdają sobie sprawę, że nie jest to sprawa prosta, gdyż wiąże się z deficytem budżetowym państwa, a jego wielkość zależy od kondycji całej gospodarki.

 
05-04-11 Rynki Zagraniczne

 

Gospodarka : Unia Europejska
     Europa za Stanami Zjednoczonymi

  Gospodarka Unii Europejskiej pozostaje średnio o 20 lat w tyle za gospodarką Stanów Zjednoczonych - wynika z raportu przygotowanego na zlecenie europejskich przedsiębiorców. UE może być trudniej niż dotychczas przewidywano wypełnić cele zawarte w tzw. Strategii Lizbońskiej. Ten program miał uczynić z Unii w 2010 roku najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata.

Autorzy przypominają, że analiza jest przygotowana na podstawie wskaźników gospodarczych i społecznych z 2003 r., a więc sprzed rozszerzenia Unii o kolejnych 10 państw, a ponieważ są to państwa biedniejsze więc po wzięciu pod uwagę ich gospodarek dystans UE - USA będzie jeszcze większy.

Dystans mierzony w latach pokazuje, że trzeba znacznie więcej czasu na dogonienie USA niż dzieli nas od roku 2010 i to przy założeniu, że wzrost w każdej ze zbadanych dziedzin gospodarki byłby w UE wyższy od wzrostu w USA o 0,5% rocznie. I tak:

 
05-04-11 Rynki Zagraniczne

 

Gospodarka : Menadżment
     Słabe wykorzystanie nowoczesnych technologii

  Polska zajmuje 72. miejsce wśród 100 krajów pod względem wykorzystania informatyki i telekomunikacji oraz warunków ich rozwoju - wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego.
Polska pozostaje daleko w tyle nie tylko za powszechnie znanymi liderami nowoczesnych technologii, którymi są kraje azjatyckie, skandynawskie i Stany Zjednoczone. Przed nami są Węgry, Czechy, Słowacja i Rosja zajmująca w rankingu 62 miejsce.

Wśród krajów tej części Europy najlepiej wypadła Estonia z 25. miejscem. Na pierwszym miejscu jest Singapur, za nim Islandia, a trzecie miejsce zajmuje Finlandia, dalej jest Dania, USA, Szwecja, Hongkong, Japonia, Szwajcaria i Kanada.

Z zestawienia wynika, że w pierwszej dziesiątce połowę stanowią kraje europejskie. Autorzy raportu podkreślają właśnie osiągnięcia krajów skandynawskich, którym udało się wykorzystać nowe technologie do rozwoju swoich gospodarek. Polska spadła na niską pozycję, ponieważ rozwój tych technologii jest u nas wolniejszy niż w innych krajach.  


05-04-11 Rynki Zagraniczne

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 3 strona z 6

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas