Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: PolskaGospodarka
     2004 :: Gorszy stan finansów publicznych

Polska

Według prezesa NBP Leszka Balcerowicza ubiegły rok był kolejnym, w którym pogarszał się stan finansów publicznych. Przedstawiając w Sejmie (8 lipca) sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 r. oraz z działalności NBP, dokonał również oceny budżetu i gospodarki wyjaśniając jak pośrednio wpływają na inflację i stopy procentowe. Potwierdził, że nie sprawdziły się czarne scenariusze, przewidujące załamanie się budżetu, ale zapytał równocześnie: ile razy można przechodzić na czerwonym świetle bez wypadku? Wyraźne obniżenie wydatków budżetowych w relacji do PKB jest - jego zdaniem - niezbędne jeśli chcemy uzyskać długofalowy wzrost gospodarczy.


Skutki nadmiernych wydatków widoczne w pogarszaniu się relacji długu publicznego do PKB wpływają również na silną zmienność kursu walutowego i wahań inflacji. W państwie takim jak Polska, państwie na dorobku, wydatki publiczne nie mogą stanowić tak dużej części PKB - aż 45%. Balcerowicz przypomniał, że państwa dziś bogate, w czasach, gdy dochód na głowę mieszkańca wynosił u nich tyle, co obecnie w Polsce, przeznaczały na takie wydatki tylko 30% swojego PKB. Jako przykład rozdętych wydatków wymieniał system rent. Polska - wyjaśniał - wydaje na te świadczenia trzy razy więcej, licząc w procentach PKB, niż Niemcy i cztery razy więcej niż Kanada i USA.
05-07-12

 


Napisz do nas   •  1 strona