Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

Strefa euroGospodarka
     Wzrost euro obniża konkurencyjność firm europejskich

Europa Europejski Bank Centralny i Narodowy Bank Anglii, każdy oddzielnie, pozostawiły na niezmienionym poziomie stopy procentowe.

W wyniku tych decyzji euro osiągnęło najwyższy poziom w stosunku do dolara wynoszący - 1,2158. Stopa EBC wynosi aktualnie 2%, a Banku Anglii - 3,75%.

Konkurencyjność firm ze strefy euro pozostaje nadal na poziomie wyższym od średniego z ostatnich 5 lat. Warto dodać, że wzrost wartości euro osłabia tendencje inflacyjne w strefie i stwarza warunki Centralnemu Bankowi Europejskiemu do obniżki stóp procentowych w przyszłości.03-12-07

 Napisz do nas   •  1 strona