Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

:: IrakEksport
     Udział polskich firm w odbudowie Iraku

Polska W poniedziałek, 7 kwietnia odbyła się w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej narada zespołu międzyresortowego poświecona omówieniu możliwości i warunków udziału firm polskich i polskich specjalistów w powojennej odbudowie Iraku jak również możliwości udzielenia temu krajowi pomocy humanitarnej (dostawy żywności, lekarstw, środków opatrunkowych itp.).
Omawiano i oceniano możliwości udziału firm polskich w realizacji różnych projektów w Iraku w charakterze podwykonawców i poddostawców dla firm występujących w roli głównych (wiodących) kontraktorów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami pierwszy etap przedsięwzięcia ma być finansowany z budżetu USA.
Administrowaniem w/w środków i wyborem firm - wiodących kontraktorów zajmować się będzie Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID - US Agency for International Development). Firmy będą wybierane w drodze przetargów wzgl. w drodze zlecenia.
Desygnowane firmy będą dobierać sobie partnerów zagranicznych - także na zasadzie przetargów względnie w drodze bezpośrednich negocjacji. Pierwszeństwo mieć będą firmy posiadające doświadczenie w zakresie wcześniejszej realizacji różnych projektów infrastrukturalnych w tym kraju.
Firmy polskie i organizacje gospodarcze zainteresowane udziałem w odbudowie Iraku - w ramach współpracy z firmami amerykańskimi względnie w ramach innych przyszłych programów - są proszone o możliwie pilne przesłanie stosownych informacji w języku angielskim (uwzględniających m.in. swoje doświadczenie w działalności na terenie Iraku) jak też ramowych ofert dotyczących przyszłej współpracy w zakresie odbudowy Iraku w wybranych dziedzinach i branżach do:

Zespół zalecił polskim firmom podejmowanie prób nawiązania - w międzyczasie - bezpośrednich kontaktów z wybranymi firmami amerykańskimi w celu zaprezentowania swoich możliwości (technicznych, handlowych, finansowych itp.) współuczestnictwa w realizacji wybranych projektów infrastrukturalnych na terenie Iraku.
Informacje w sprawie firm desygnowanych do realizacji projektów powojennej odbudowy Iraku można znaleźć na stronie internetowej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID - US Agency for International Development): http://www.usaid.gov/iraq/activities.html

03-04-15 MGPiPS

 Napisz do nas   •  1 strona