Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: Unia EuropejskaFinanse
     Zharmonizowanie polityki fiskalnej w Unii

Unia Europejska

Pomimo powściągliwości wyrażonej przez Komisję Europejską Francja i Niemcy obawiają się dumpingu podatkowego ze strony nowych członków Unii. W liście do władz wykonawczych w Brukseli, Francja i Niemcy domagają się przedstawienia, w jak najszybszym terminie, konkretnych propozycji zharmonizowania polityki fiskalnej w Unii. Wysunięta propozycja ma na celu zahamowanie przechodzenia firm do krajów nowoprzyjętych. Średnie opodatkowanie firm w krajach piętnastki przekracza 30%.

Tabelka poniżej prezentuje opodatkowanie firm w krajach nowoprzyjętych.


Czechy 31%
Słowenia 25%
Węgry 20%
Polska 19%
Słowacja 19%
Łotwa 19%
Cypr 15%
Litwa 15%
Estonia 0%04-05-27

 


Napisz do nas   •  1 strona