Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

:: NiemcyGospodarka
     Niemcy :: eksport 2003 - 662 mld euro

Niemcy Pomimo wyraźnie rosnącego kursu euro do dolara, gospodarka niemiecka odnotowała w 2003 roku rekordowy bilans w handlu zagranicznym. Przewaga niemieckiego eksportu w 2003 roku ( 661,6 mld euro ) nad importem ( 531,9 mld euro) wyniosła - 129,7 miliarda euro. Na ten rekord duży wpływ miało ożywienie gospodarcze w krajach Azji i USA, które zrównoważyło niekorzystne wpływy silnego euro.
W 2002 roku Niemcy również osiągnęły podwójny rekord historyczny w zakresie handlu zagranicznego: największy poziom eksportu i najkorzystniejszy bilans wymiany międzynarodowej. Niemcy były drugim eksporterem na świecie po USA, a przed Japonią.
Pomimo wyraźnej stagnacji na rynku europejskim, w Niemczech zanotowano największy w ich historii przyrost eksportu w bilansie handlowym, równy 33%. Eksport niemiecki w 2002 roku osiągnął rekordową wartość 647 miliardów euro i wzrósł o 1%, a import 520 miliardów, i zmalał o 4%, w porównaniu z 2001 rokiem.
Przez rejony geograficzne, eksport Niemiec z Unią Europejską wyniósł 353 miliardy (+1%), a import 286 miliardów (-5%). Eksport do pozostałych krajów wyniósł 294 miliardów (+2%) a import 234 miliardów (-4%).


04-02-15

 



Napisz do nas   •  1 strona