Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: PolskaGospodarka
     Klimat biznesowy w regionach Europy :: EES 2005

Polska

Nastroje przedsiębiorców w Polsce są gorsze niż w większości innych państw "nowej" UE. Odsetek tych, którzy przewidują poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w nadchodzącym roku, pozostał wśród zarządzających firmami na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Takie są główne konkluzje z Badania klimatu biznesowego w regionach Europy EES 2005. Raport krajowy, przedstawionych przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Dlaczego nie nastąpiła widoczna poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców, pomimo dobrych wyników makroekonomicznych, które sytuują Polskę w czołówce wszystkich państw rozszerzonej UE pod względem dynamiki rozwoju? Dlaczego w innych krajach, które razem z Polską wstąpiły do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy bardziej liczą na poprawę warunków działalności gospodarczej?


Odpowiedzi na powyższe pytania próbowali udzielić członkowie Rady KIG, będący szefami izb członkowskich KIG, ale przede wszystkim - przedsiębiorcami. Dyskusja z udziałem Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP Adama Szejnfelda, którą poprowadził Przewodniczący Rady Kazimierz Pazgan, potwierdziła, że nieustanną bolączką całej sfery gospodarczej jest niestabilność zasad prawnych. Niepewność i ryzyko są powiązane w sposób naturalny z działalnością wszystkich prywatnych przedsiębiorców, którzy angażują w firmę swój własny kapitał. Niski optymizm przedsiębiorców, bez względu na sektor działalności, spowodowany jest przez "dodatkową" niepewność, kreowaną przez stale pojawiające się i godzące w interesy sfery gospodarczej projekty zmian legislacyjnych. Jak podkreślił jeden z uczestników dyskusji, przedsiębiorca potrafi się dostosować nawet do niekorzystnych warunków działalności, natomiast do warunków podlegających ciągłym zmianom dostosować się nie sposób.


Zapraszamy do zapoznania się z Raportem europejskim European Economic Survey 2005 (w wersji anglojęzycznej) zawierającym wyniki ze wszystkich krajów objętych badaniem, dostępnym na stronie internetowej Eurochambres: http://www.eurochambres.be/activities/ees.shtml Raport pozwala porównać klimat biznesowy w Polsce i innych krajach europejskich.05-01-01

 


Napisz do nas   •  1 strona