Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: Unia EuropejskaPolityka
     Komisja Europejska zaakceptowała Traktat Akcesyjny

Unia Europejska Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała w środę projekt Traktatu Akcesyjnego - o przystąpieniu 10 nowych państw, w tym Polski, do Unii Europejskiej. "Dla Komisji dzisiejsza decyzja to ukoronowanie wielu lat intensywnej pracy. Oparliśmy się na wyniku negocjacji. Rezultaty są dobre dla obecnych i przyszłych państw członkowskich i dla Unii jako całości" - zapewnił z tej okazji komisarz ds. poszerzenia Guenter Verheugen.
Środowa opinia jest krótkim, sformalizowanym dokumentem. Komisja odwołała się w niej do swoich raportów o postępach kandydatów na drodze do członkostwa, ogłoszonych 9 października 2002 r. Orzekła w nich, że 10 przystępujących krajów - Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry spełniają kryteria polityczne członkostwa i spełnią do początków 2004 roku kryteria ekonomiczne i prawne. Teraz liczący 5,5 tys. stron w języku angielskim projekt traktatu zostanie oficjalnie przesłany do Parlamentu Europejskiego, który ma go zatwierdzić na sesji plenarnej 9 kwietnia. Jako ostatnia projekt przyjmie Rada (ministrów) Unii 14 kwietnia i wtedy będzie mógł być podpisany 16 kwietnia na szczycie w Atenach. Po podpisaniu procedurę jego ratyfikacji będą mogły rozpocząć zarówno obecne jak i przyszłe państwa członkowskie.


03-02-22 http://euro.pap.com.pl

 Napisz do nas   •  1 strona