Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: EksportPromocja
     Trade Point Poland

Polska Trade Point Poland stanowi element światowej sieci Trade Point (centrów wspierania handlu) budowanych z inicjatywy ONZ, rozlokowanych na całym świecie, ukierunkowanych głównie na potrzeby MSP. Jest to globalny, w pełni zorganizowany internetowy system wymiany informacji handlowych, uwiarygodniony przez organizację międzynarodową o uznanym autorytecie. W systemie tym uczestniczy już 99 państw (2000 rok), które utworzyły 154 Trade Points, będących węzłami sieci. W systemie tym ONZ zapewnia intranetową infrastrukturę informatyczną do komunikacji, natomiast zadaniem krajowych Trade Points jest stworzenie serwisu informacyjnego i uruchomienie usług wspomagających wymianę handlową.
W Polsce, staraniem Instytutu Logistyki i Magazynowania, z rekomendacji Ministerstwa Gospodarki, zostało uruchomione takie centrum pod nazwą "Trade Point Poland", z zadaniem wspomagania przedsiębiorstw w wymianie handlowej zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Istnieje potrzeba funkcjonalnego rozbudowania TPP, tak aby pełnił on rolę niekomercyjnej platformy elektronicznej wspierającej wymianę handlową ukierunkowaną na potrzeby MSP.


03-02-12 http://www.tpp.com.pl/

 Napisz do nas   •  1 strona