Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

:: USABranże
     Dumping rolniczny USA

USA Amerykański Instytut Polityki Rolnej i Handlu opublikował raport zatytułowany: << Praktyki dumpingu amerykańskiego na rynku międzynarodowym >>, z którego wynika, że amerykanie sprzedają po cenach dumpingowych: zboże - 40 %, kukurydza 25 - 30 %, soja - 30 %, wełna - 57 % w 2001 roku, a ryż - 20%. Takie praktyki wynikają z dotacji rządowych obowiązujących w USA.03-02-12

 Napisz do nas   •  1 strona