Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: EksportFinanse
     2007 :: Wielkość polskiego eksportu

Polska

Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-grudzień 2007 roku wyniósł 17,7 mld euro wobec 12,9 mld euro rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Eksport w tym okresie wzrósł o 15,0 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął 101,1 mld euro, zaś import zwiększył się o 17,8 proc. r/r i wyniósł 118,8 mld euro.

GUS podał, że eksport liczony w USD wzrósł w tym okresie 2007 roku o 25,8 proc. do 137,8 mld USD, natomiast import odnotował wzrost o 28,9 proc. i wyniósł 161,9 mld USD. Deficyt handlowy w tym ujęciu wyniósł 24,1 mld USD wobec 16,1 mld USD rok wcześniej.

Wymiana towarowa koncentrowała się na obrotach z krajami rozwiniętymi, których udział w eksporcie ogółem wynosił 84,0 proc. (w tym UE 78,7 proc. ), a w imporcie 70,8 proc. (w tym UE 63,9 proc. ).


Udział Niemiec w tym okresie w eksporcie był o 1,4 pkt proc. mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wyniósł 25,8 proc., natomiast w imporcie spadł o 0,1 proc. i wyniósł 23,9 proc. .

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Poniżej wyniki handlu zagranicznego w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem:


               I-XII 2007  zmiana (proc.)

saldo handlu zagranicznego   -17.628,3
mln euro)
wartość eksportu        101.142,5  15,0
(mln euro)
wartość importu        118.770,8  17,8
(mln euro)


08-02-28

 


Napisz do nas   •  1 strona