Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

:: NiemcyEksport
     Niemieckie ubezpieczenia kredytów eksportowych

Niemcy Zgodnie z informacjami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w roku 2004 rząd RFN poręczył za kredyty eksportowe w rekordowej wysokości 21,1 mld euro. Jest to wzrost o 31,8% w porównaniu z rokiem 2003. Jednocześnie budżet państwa został zasilony nadwyżką w wysokości 878 mln euro. Jest to najlepszy wynik, jaki rząd federalny osiągnął od momentu utworzenia ubezpieczeń kredytów eksportowych.
W ocenie federalnego ministra gospodarki i pracy, Wolfganga Clementa niemiecka gospodarka eksportowa przy eksporcie na rynki o podwyższonym ryzyku może polegać na państwowym ubezpieczeniu kredytów eksportowych. Jest to istotny wkład we wzrost i zatrudnienie w RFN.
Poinformowano, że najwyższa kwota poręczeń przypada na eksport do Chin i one znajdują się na pierwszym miejscu (2,38 mld euro). Gwarancje eksportu do Iranu (2,30 mld euro) osiągnęły drugie miejsce na skutek utrzymującej się liczby inwestycji w sektorze energetycznym i petrochemicznym. Na kolejnych pozycjach znajdują się rynki Turcji (1,52 mld euro), Rosji (1,42 mld euro) i Brazylii (1,02 mld euro). Podobnie jak w latach ubiegłych trzy czwarte pokrytych gwarancji przypadło na kraje rozwijające się. Pozytywnie oceniany jest wysoki wzrost (+ 51,5%) przejmowanych ubezpieczeń na średnio i długoterminowe transakcje inwestycyjne (na poziomie 7,7 mld euro).
Clement zaznaczył również, że gwarancje kredytów eksportowych przyczynią się w RFN do rozwoju produkcji w zakresie najnowocześniejszych i konkurencyjnych technologii, które jednocześnie będą miały wkład w gospodarczy rozwój krajów importujących.
Podkreśla się jednak, że ten wyróżniający finansowy wynik ulega zmniejszeniu o ponowny przyrost odpływów wynikających z układu o konwersji długu, w którym to został uregulowany zwrot świadczonych przez rząd kwot odszkodowawczych (849 mln euro, bez odsetek). Odpływy wynoszą poza układem o konwersji długu 174 mln euro. Wpływy z rekompensat wyniosły 472 mln euro, podczas gdy na odszkodowania przeznaczono 558 mln euro, a opracowanie kosztowało 65 mln euro.
Dzięki nadwyżce zmniejszony został deficyt skumulowany w latach 1983 - 1998 na poziomie 1,1 mld euro.

05-05-07 WEH - Berlin

 Napisz do nas   •  1 strona