Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: EksportFinanse
     Finansowe Instrumenty Wspierania Eksportu

Polska Zgodnie z Ustawą z 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79/1997, poz. 484), możliwe jest uzyskanie poręczeń kredytów obrotowych przeznaczonych na zakup materiałów i komponentów do produkcji eksportowej.
Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt nowelizacji ustawy przewidywał:


Projekt ten został ostatecznie przyjęty w dniu 7 czerwca 2000 r. i wszedł w życie 11 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 60/2000, poz. 693).

Istnieje także możliwość uzyskania przez małe i średnie przedsiębiorstwa poręczeń ze specjalnej linii w ramach Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.. Poręczeniem może być objęty kredyt inwestycyjny oraz kredyt przeznaczony na zakup materiałów i surowców do produkcji, zaciągnięty w banku krajowym lub zagranicznym w złotych lub walucie obcej. Poręczenia ograniczone są jednak do kredytów bankowych, nie obejmując pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe nie będące bankami (np. fundusze, agencje).

Opracowano w Departamencie Promocji Gospodarczej


03-01-13

 Napisz do nas   •  1 strona