Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: EksportFinanse
     Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

Polska Zasady i mechanizm stosowania dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz.U. Nr 13/1995, poz. 60 oraz Dz.U. Nr 122/2000 z dnia 31 grudnia 2000 r. - nowelizacja) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do procentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych (Dz.U. Nr 83/1995, poz. 421).

Wykorzystanie tego instrumentu umożliwia bankowi kredytującemu kontrakt eksportowy za oferowanie eksporterowi korzystniejszych warunków dzięki zastosowaniu zmiennej stopy oprocentowania kredytu refinansującego, zbliżonej do oprocentowania stosowanego na rynku międzynarodowym. Zgodnie z ustawą, górny pułap dopłaty nie może przekroczyć 0,2 kosztu oprocentowania kredytu powiększonego o 2 pkt. procentowe normatywnej marży. Ponadto zakres stosowania tego instrumentu ograniczony jest do kredytów bankowych - głównie złotowych - refinansujących kredyt dostawcy.

Mając na uwadze konieczność szerszego niż dotychczas wykorzystania dopłat (opinie i postulaty eksporterów i środowiska bankowego), przygotowano w Ministerstwie Gospodarki projekt nowelizacji ustawy, przewidujący podwyższenie maksymalnego pułapu dopłat do 0,4 kosztu oprocentowania kredytu, powiększonego o marżę banku. Projekt ten, po zakończeniu prac w Sejmie, został w październiku 2000 r. przekazany do Senatu.

03-01-12 Ministerstwo Gospodarki

 Napisz do nas   •  1 strona