Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: Unia EuropejskaWspółpraca regionalna
     Regionalne strategie innowacyjności

Unia Europejska Dziesięciu kandydatów do Unii Europejskiej uczestniczy w programie sieci innowacyjnych regionów Europy. W celu ułatwienia tym krajom rozwijania własnych strategii innowacyjności w regionach Komisja Europejska uruchomiła 16 projektów ( RIS ). Cechą projektu jest to, że każdy region musi znaleźć partnera zachodniego, który z sukcesem zaadoptował strategię innowacji w rejonie. Sposób doboru partnera może być różny wynikający bądź z bliskości geograficznej, lub oparty na podobieństwie problemów wewnątrz regionalnych. Czas projektów jest 32 miesiące. Jest to jednak część długiego procesu innowacyjnego rozwoju regionów.
http://www.innovating-regions.org/03-01-03

 Napisz do nas   •  1 strona